Lund University Department of Theoretical Physics

FYTA11, Javaprogrammering

Föreläsare

Kurslitteratur

J. Skansholm, Java direkt — med Swing, femte upplagan eller senare, Studentlitteratur AB

Schema

Föreläsningarna är märkta med J i kursens schema. Preliminärt föreläsningsinnehåll:

 1. Datorintroduktion, första programmet
 2. Typer, variabler, uttryck och satser
 3. Klasser, objekt, referenser och metoder
 4. Fält (arrays) och diverse
 5. Objekorientering och arv
 6. Mer om arv
 7. Exceptionella händelser
 8. Generisk programmering
 9. Samlingar
 10. Tidskomplexitet och algoritmer
 11. Grafiska komponenter
 12. Händelsestyrda program
 13. Tumregler och råd

Kursivt:

Utdelat material

Projekt

Tentamen

Kunskapsöversikt

Att behärska i detalj

Att kunna hantera med hjälp av referensliknande ledning

Bra att känna till

Några extra övningsuppgifter

 1. Deklarationer, uttryck och operatorer: Exercise1.java Vad hade du gjort med den här klassen om du varit en javakompilator? Om felaktiga rader kommenteras bort, vad skulle skrivas ut?
 2. Input och rekursion: Exercise2.java Skriv färdigt den här klassen så att den gör vad som står i kommentarerna.
 3. Fält, slumptal och algoritmer: Exercise3.java Skriv färdigt den här klassen så att den gör vad som står i kommentarerna.
 4. Arv, överskuggning och typomvandingar: Exercise4.java Vad hade du gjort med den här klassen om du varit en javakompilator? Om felaktiga rader kommenteras bort, vad skulle skrivas ut?
 5. Sort.java. Implementera merge- och bubbleSort-metoderna i Sort-klassen. Kolla att de verkligen fungerar.
 6. I Sort.java finns lösningsförslag till förgående uppgift. Försök bekräfta att komplexiteten för de olika funktionerna är som förväntat. Notera att tidsmätningen är ganska inexakt, så kör gärna många gånger med samma antal element.

Länkar


Senast ändrad 2015–12–18