Lund University Department of Theoretical Physics

FYTA11, Matematik

Föreläsare


Kurslitteratur

K.F. Riley, M.P. Hobson, and S.J. Bence, Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide. Third edition. Cambridge University Press.

(Boken är också åtkomlig som e-bok via Lunds Universitet, dock med DRM under konkurrensvidriga begränsningar av mjukvara.)

Schema

Föreläsningarna är märkta med M och övningarna (räknestuga) med Ö i kursens schema.

Kursplanering

Innehåll mattedel 1:

Jämfört med tidigare år kommer det 2015 att bli lite mer fokus på vektoralbegra, medan några mindre tillämpbara delar av ordinära differentialekvationer kommer att utgå

Per kapitel:

kap. 5
5.0–5.3,5.5–5.7,5.8s162–164,5.12
kap. 6
6.0–6.4.3
kap. 7
7.0–7.8
kap. 8
8.0–8.4, 8.6–10,8.12–8.13.4,8.14–8.16s287, 8.17.0, 8.17.2, 8.18.0–8.18.2s300
(LU-dekomp. kursivt)
kap. 9
9.0–9.1
kap. 14
14.0–14.2
kap. 15
15.0–15.1.3, 15.2.0–15.2.2

Per vecka:

v36.
Partialderivata, Taylorutveckling, extrempunkter (5.0–5.1,5.7-5.8s164)
Differentialform, kedjeregel, variabelbyten, integralderivering (5.2,5.5-6,5.12)
v37.
Multipelintegraler (6.0–6.3)
Statistik med kontinuerliga slumpvariabler (Delar av kap 30, för simuleringsövningar)
v38.
Vektorer och vektormultiplikation (7.0–7.8)
Jakobideterminanter, variabelbyten integraler (6.4)
v39.
Linjära rum, operatorer, matriser (8.0–8.7, 8.12)
Determinanter, inversa matriser (8.9–8.10)
v40.
Linjära ekvationssystem, egenvärden och egenvektorer (8.13-14, 8.18.0-8.18.2s300, LU-dekomp. kursivt)
Spektralsatsen, koordinatbyten, kvadratisk form (8.8, 8.15, 8.16-s286, 8.17.0, 8.17.2)
v41.
Generaliserade variabler i mekanik (9.0–9.1)
Normalmoder (9.0–9.1)
v42.
ODE ordn.1 grad 1, separabel, exakt. (14.0–14.2 utom 14.2.3)
ODE inexakt (5.3, 14.2.3)
v43.
ODE högre ordning linjär (15.0–15.1.3, 15.2.0–15.2.2)
Repetition
v44.
Repetition och tentamen 1

Innehåll mattedel 2:

Per kapitel:

kap. 10
10.1–10.9 (så ej 10.10)
kap. 11
11.1–11.6, 11.8–11.9
kap. 12
12.1–12.8
kap. 20
20.1–20.5 (så ej 20.6–20.7)
kap. 21
21.1–21.3 (så ej 21.4–21.5)
kap. 30
30.1–30.6, 30.8–30.12, 30.14–30.15

Per vecka:

v45.
Vektoranalys (kap. 10 [utom 10.10])
v46.
Lite rest kap. 10; linje-, yt- och volymsintegraler; Greens sats (kap. 11, första delen)
v47.
Gauss sats (divergenssatsen) och Stokes sats (kap. 11, resten)
v48.
Fourierserier (kap. 12)
v49.
(rest kap 12 plus) PDE 1 - allmänna metoder (kap. 20)
v50.
PDE 2 - variabelseparation (kap. 21, utdelat blad)
v51.
Sannolikhet och statistik (början kap 30)
v01.
Sannolikhet och statistik (rest kap. 30) Obs. schemaändring!
v02.
Repetition och tentamen 2

Inlämningsuppgifter

(med bonuspoäng enl. utdelade regler)

Lämnas in (i resp. föreläsares fack i korridoren, alt. elektroniskt som PDF) senast påföljande torsdag kl. 13.15.

Ma1:
Vecka
Inlupp
v36
Uppg. 1Omtenta Ma1 -14.
v37
Uppg. 3extra blad kap 6+7.
v38
Uppg. 2b+2cTenta Ma1 -14. (Uppg. 2a behöver ej visas, men får användas i 2b och 2c.)
v39
Uppg. 8.8 i boken.
v40
Uppg. 8.26 i boken.
v41
Uppg. 2Omtenta Ma1 -14.
v42
Uppg. 14.24c,14.24d i boken.


Ma2:
Vecka
Inlupp
v46
Uppg. 10.4 i boken
v47
Uppg. 11.6 i boken
v48
Uppg. 11.26 i boken
v49
Uppg. 12.22 i boken
v50
Uppg. 20.6 i boken
v51
Uppg. 21.16 i boken (åter 7/1 kl 17)


Rättade uppgifter återlämnas sedan i resp. fack mittemot sal HUB (eller delas ut i samband med föreläsning). Rött kryss om klara, annars korrektion och återinlämning inom en vecka (om inget annat sägs).

Lämpliga övningsuppgifter

Här listas inlämningsuppgift, uppgifter på räkneövningar, samt ytterligare förslag.
Kap.
Uppgifter
5:
5.1, 5.5-7, 5.9-15, 5.30, extra blad kap. 5;
6:
6.1-3, 6.6, 6.9, 6.15, 6.17, 6.19, 6.20, extra blad kap. 6+7;
7:
7.1, 7.3, 7.8, 7.10, 7.15, 7.22;
8:
8.1, 8.4, 8.7-10, 8.14, 8.32-33, 8.35;
8.2-3, 8.5, 8.12-13, 8.16-18, 8.21;
8.22, 8.24-28, 8.30;
9:
9.1-2, extra blad kap. 8+9;
14:
14.1-6, 14.11, 14.16-17; 14.23-24, 14.30-31;
15:
15.1, 15.5, 15.7, 15.9, 15.11, 15.21, 15.23;
10:
10.1, 10.7, 10.11; 10.13, 10.15; extra uppgift;
11:
11.1, 11.5, 11.7, 11.13, 11.15, 11.17; 11.19, 11.21, 11.23, 11.27; BS-11-A; BS-11-B;
12:
12.1, 12.3, 12.5, 12.9, 12.11, 12.13, 12.15; 12,19, 12,21;
20:
20.1, 20.3, 20.5; 20.7, 20.9, 20.15
21:
21.1, 21.3, 21.9, 21.13; 21.15, 21.17;
30:
30.1, 30.5, 30.13, 30.19, 30.23; 30.25, 30.35, 30.37.

Utdelat material

Gamla tentor, att träna på inför tenta

Mattedel 1:

Mattedel 2:

Meddelanden

Fel i boken

Tentamina


Senast ändrad 2016–01–22