Lund University Department of Theoretical Physics
Dölj översikt

FYTA11, Modelleringsövningar

Denna del av kursen består av sex modelleringsövningar där var och en introducerar ett problem som bygger på moment som tagits upp i matematikdelen och som ska lösas med datorsimuleringar som utnyttjar delar som gåtts igenom i Javadelen.

Varje övning ska redovisas skriftligt och lämnas in senast kl 17 på tisdagen knappt två veckor efter övningstillfället. Två av övningarna har krav på fullständing rapport, medan inlämningen för de övriga består av lösningar och svar på specifika uppgifter. Dessutom skall du skicka in den Javakod du skrivit, tillsammand med en kortfattad men tydlig beskriving av hur du har resonerat när du designat din lösning. Rapporter och beskrivingar skall skickas in elektroniskt som PDF-dokument via det här systemet. Vi rekommenderar att rapporten skrivs i LaTeX enligt mallen nedan, men även andra ordbehandlingsprogram är tillåtna, under förutsättning att rapporten i slutändan skickas i PDF.

För de övningar som inte har rapportkrav anges sättet för inlämning i uppgifterna. För vissa uppgifter ska Javakod skickas elektroniskt och för andra uppgifter krävs en kort skriftlig redovisning. Skriftliga lösningar får skickas in elektroniskt som vanlig text, LaTeX-kod eller PDF-dokument eller lämnas i handledarens fack. Inlämning av handskrivna lösningar går också bra för uppgifter som inte kräver elektronisk inlämning av kod.

Nedan ges några exempel på hur bra rapporter kan se ut. Dessa kommer från den avskaffade övningen S5 Molekylvibrationer. Notera att de är skrivna för att vara begripliga för en student som inte har läst handledningen. En av rapporterna ger svaren på övningsuppgifterna direkt i teoridelen vilket är trevligt (men nästan kräver att det noteras i texten var respektive uppgift börjar för att förenkla rättningen).

En godkänd programmeringsuppgift kan få betyget G eller VG. Utöver dessa betygs påverkan på totalbetyget, så ger väl godkända programmeringsuppgifter bonus på Javatentamen. Denna bonus delas ut enligt kursens allmänna riktlinjer för bonus på obligatoriska uppgifter.

En del av programmeringsuppgifterna kontrolleras automatiskt av särskilda testprogram. För detta ändamål finns ett filarkariv. Arkivet är också ett personligt lagringsutrymme för kursrelaterade filer. Inloggning på arkivet samt uppladdning och nerladdning av filer kan göras från en godtycklig internetansluten dator. Arkivet nås via länken i det övre vänstra hörnet på denna sida.

Vi ser allvarligt på fusk och vill därför att ni är medvetna om dessa regler för övningarna. Notera framför allt att övningarna ska utföras och rapporteras individuellt, men att diskussioner uppmuntras. Målet är att alla ska lära sig!


Datorövningar

Numreringen nedan är av historiska skäl något oortodox; övningarna står dock i den ordning de görs.

Datorintroduktion

Handledning

Ingen redovisning av övningsuppgifter

S1. Buffons nål – en geometrisk analysmetod

Handledning, genomgång 8/9, övningstillfälle 9/9

Redovisning av övningsuppgifter senast 22/9.

Handledare: Carl Troein

S2. Slumpvandring – en modell för diffusion

Handledning, genomgång 16/9, övningstillfälle 23/9

Inlämning av individuell rapport senast 6/10.

Handledare: Johan Relefors

S3. Jordbävningar – en enkel modell

Handledning, genomgång 30/9, övningstillfälle 7/10

Redovisning av övningsuppgifter senast 20/10.

Handledare: André Larsson

S4. Hopfield-modellen för associativa minnen

Handledning, genomgång 14/10, övningstillfälle 21/10

Redovisning av övningsuppgifter senast 10/11.

Handledare: Christine Rasmussen

S7. Populationsdynamik – en ekologisk modell

Handledning, genomgång 4/11, övningstillfälle 11/11

Inlämning av individuell rapport senast 24/11.

Handledare: Jonas Wessen

S6. Två gränsfall – en fallstudie

Handledning, genomgång 18/11, övningstillfälle 25/11

Redovisning av övningsuppgifter senast 8/12.

Handledare: Christian Bierlich

S5. Molekylvibrationer (INGÅR EJ 2014 / 2015)

Handledning, övningstillfälle

Inlämning av individuell rapport senast 2013.

Handledare: Christian Holzgräfe


Senast ändrad 2015–09–16