Lund University Department of Theoretical Physics

Modeller och simulering, FYTA11, 30hp

Preliminärt schema HT 2015
vecka mån tis ons tor fre
36, 31/8–4/9 I M DI M, SI Ö
37, 7/9–11/9 J M, G1' S1 M, SI Ö
38, 14/9–18/9 J M G2 M, SI Ö
39, 21/9–25/9 J M S2 M, SI Ö
40, 28/9–2/10 M G3, J' M, SI Ö
41, 5/10–9/10 J M S3 M, SI Ö
42, 12/10–16/10 M G4 M, SI Ö
43, 19/10–23/10 J M S4 RM, SI' Ö
44, 26/10–30/10 J Ö TM1
45, 2/11–6/11 J M G7 M, SI' Ö
46, 9/11–13/11 J M S7 M, SI' Ö
47, 16/11–20/11 J M G6 M, SI' Ö
48, 23/11–27/11 J M, SI' S6 M Ö
49, 30/11–4/12 M M SI" A Ö
50, 7/12–11/12 J M PJ M, SI' Ö
51, 14/12–18/12 J M, SI' TJ
01, 4/1–8/1 X X X M M, SI'
02, 11/1–15/1 Ö' RM, SI' Ö TM2
03, 18/1–22/1 OJ
04, 25/1–29/1 OTM2
I
Introduktionsmöte, 10.15, sal HUB, teoretisk fysik.
DI
Datorintroduktion, 9.15–15.00, datorsalen, astronomi.
M
Matematik, föreläsning, 10.15–12.00, sal HUB, teoretisk fysik.
J
Java, föreläsning, 10.15–12.00, sal HUB, teoretisk fysik (J': 13.15–15, sal HUB).
Ö
Räkneövning, 09.15–12.00, sal HUB, teoretisk fysik (Ö': 13.15–16).
SI
Mentorledd övning, 13.15–15, sal Andromeda, astronomi (SI': sal HUB, kl 13.15–15, SI": sal HUB, kl 10.15–12).
G1-G7
Genomgång av simuleringsövning, 10.15–12.00, sal HUB, teoretisk fysik (G1': 13.15–15, sal Andromeda, astronomi).
S1-S7
Simuleringsövning, 09.15–17.00, datorsalen, astronomi.
RM
Repetition, Matematik, 10.15–12.00, sal HUB, teoretisk fysik.
PJ
Projektpresentation Java, 9.15–17.00, datorsalen, astronomi.
TM
Tentamen matematik, 10.15–16.15, sal HUB, teoretisk fysik
OTM
Omtentamen matematik, 10.15–16.15, sal Cassiopeia, Astronomibyggn.
TJ
Tentamen Java, 10.15–14.15, sal HUB, teoretisk fysik.
OJ
Omtentamen Java, 10.15–14.15, sal Cassiopeia, astronomi.
X, A
Helgdag, Arbetsmarknadsdag

Senast ändrad 2016–01–18