1. Teori för trådrulle. (Theory of a bobbin ) Elementa 58 (1975) 23.

2. Jojologi. (Yoyology) Elementa 61 (1978) 145.

3. Mera jojologi. (More Yoyology) Elementa 62 (1979) 83.

4. Att stapla kulor. (On Stacking Spheres) Elementa 62 (1979) 154.

5. Att stapla cylindrar och vedtraveteoremet. (On Stacking Cylinders and the Wine Cellar Theorem) Elementa 63 (1980) 25.

6. Strålning med glöd. (Glowing Radiation) Elementa 65 (1982) 75.

7. Solreflexer i hav. (Sun Reflections in the Sea) Elementa 66 (1983) 16.

8. Rörelse och energibalans hos djur. (Movement and Energy Balance of Animals) Biologen 2 (1982) 32.

9. Quincke kvickt och billigt. (Quick Cheap Quincke) Elementa 66 (1983) 90.

10. Fysikundervisning och datorer – några exempel. (Physics Education and Computers – Some Examples) Den nya fysiken, Esselte Studium 1985.

11. Fysik i undervisningen – tradition och förnyelse. (Physics in Education – Tradition and Renewal) (Tillsammans med Alf Ölme) Den nya fysiken, Esselte Studium 1985.

12. Mera om trycket i en ballong. (More about the pressure in a ballon) Elementa 68 (1985) 175.

13. Boltzmann i skolan. (Boltzmann in School) Datorn i utbildningen 1989.

14. Kaos i skolan. (Chaos in School) Datorn i utbildningen 1989

15. Ett stjärnfall för datorn. (A Computer Star Fall) Datorn i utbildningen 1990.

16. Educational Statistical Physics on the Computer.
The CP90 Europhysics Conference on Computational Physics. ED. Armin Tenner. p.361

17. Värme med kalkylprogram. (Heat Conduction with Spread-sheets) Datorn i utbildningen 1991.

18. VanAllenbältet kring jorden. (The van Allen Belt Around the Earth) Datorn i utbildningen 1991.

19. Oväntat fall. (Unexpected Fall) Datorn i utbildningen 2/1992.