Kursutvärdering, Institutionen för teoretisk fysik - FYS258 - Den vetenskapliga metoden - VT07

Kursutvärdering, Institutionen för teoretisk fysik - FYS258 - Den vetenskapliga metoden - VT07

 Översikt     
 Totalt antal svar   4 
 Filter   nej 
 Gruppera efter fråga   nej 


Lämna ett omdöme på en skala 1-5.
1 = starkt negativt; 2 = negativt; 3 = neutralt; 4 = positivt; 5 = starkt positivt
Lämna gärna egna kommentarer!

A. Allmänt

Vilket är ditt allmänna omdöme om kursen?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   50%   2 
 5   50%   2 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.5 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (en kommentar)
— Det var trevliga föreläsningar


Betyg = 5 (en kommentar)
— Mkt trevlig kurs med inspirerande föreläsningar från olika områden. Allmänt tyckte jag nog att föreläsningarna gärna kunda vara tydligare kopplade till kurslitteraturen. Inte "rena" vetenskapsteoretiska föreläsningar kanske, men lite kopplingar. Som det var nu var kursboken och föreläsningarna ganska frikopplade - de var ju iofs bra båda två för sig, men jag tror att de kunnat bli ännu tevligare om de smält samman lite mer.B. Kurslitteratur

Vilket är ditt allmänna omdöme om kursboken?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   25%   1 
 4   25%   1 
 5   50%   2 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.2 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Ganska tungläst. Inte särskilt pedagogiska förklaringar.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Väldigt trevlig! Nu visade det sig dock att jag läste andra upplagan, som var den som översatts till svenska och Bengt-Olle sa ju att den var bättre...C. Föreläsningar

Vilket är ditt allmänna omdöme om föreläsningarna med Bengt-Olle Bengtsson?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   25%   1 
 5   75%   3 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.8 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Bengt-Olle är en väldigt trevlig föreläsare och den av de inblandade som blev mest vetenskapsteoretisk (under sin andra föreläsning) - kul/intressant!Vilket är ditt allmänna omdöme om föreläsningarna med Hans-Uno Bengtsson?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   25%   1 
 5   75%   3 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.8 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Hans-Uno är en väldigt trevlig föreläsare, med flera intressanta ämnen, men som jag skrev ovan skulle jag gärna sett lite fler kopplingar till kursboken.Vilket är ditt allmänna omdöme om föreläsningarna med Leif Lönnblad?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   25%   1 
 3   25%   1 
 4   25%   1 
 5   25%   1 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      3.5 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Leif är en trevlig föreläsare, men höll tyvärr i de två föreläsningar som, rent ämnesmässigt, intresserade mig minst.Vilket är ditt allmänna omdöme om föreläsningarna med Bengt EY Svensson?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   25%   1 
 4   50%   2 
 5   25%   1 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Bengt är en väldigt trevlig föreläsare och höll i de föreläsningar som var mest svårbegripliga fysikaliskt. Dessa tyckte jag dock nästanar de mest intressanta ämnesmässigt.F. Tentamen

Vilket är ditt allmänna omdöme om tentamen ?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   75%   3 
 4   25%   1 
 5   0%   0 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      3.2 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (2 kommentarer)
— Ett trevligt sätt att tentera men man visste långt i förväg att man inte behövde behärska hela boken utan huvudsakligen bara ett kapitel.
— Trevlig idé, men man blir ganska trött i huvudet efter ett par timmars lyssnande - kanske inte världens bästa tillfälle attt visa vad man kan sen efter det.Tack för din medverkan!

Kontaktperson: Hans-Uno Bengtsson, Hans-Uno.Bengtsson@thep.lu.se
Senast ändrad: 2007-04-12