FYTA13 Den vetenskapliga metoden

FYTA13 Den vetenskapliga metoden

 Översikt     
 Totalt antal svar   5 
 Filter   nej 
 Gruppera efter fråga   nej 

Kursutvärdering, FYTA13, Den vetenskapliga metoden, VT08

Del 1. Allmänna omdömen

Ge dina omdömen på en skala 1 - 5, där 1 är mycket negativt och 5 är mycket positivt.

Ge gärna personliga kommentarer.

A. Allmänt om kursen

Vad tyckte du om kursen i allmänhet?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   20%   1 
 5   80%   4 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      4.8 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 5 (4 kommentarer)
— Kursen var väldigt bred och gav inblick i flera olika mer eller mindre vetenskapliga områden.
— Mycket bra att läsa något som skiljer sig från den mer matematiska strukturen som annars finns i utbildningen. Nyttig också att läsa så tidigt på så att man får en vettig distans och nyttig bild av vetenskap och vad man gör och tvingas värdera det tidigt.
— Trevlig och givande kurs
— Trevligt med många intressanta föreläsningar. Bra med variation på föreläsningarna inte bara fysik.B. Litteratur

Vad tyckte du om Chalmers "Vad är vetenskap egentligen?" (What is this thing called science?)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   80%   4 
 5   20%   1 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      4.2 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (2 kommentarer)
— Bra, koncis och såvitt jag vet väldigt heltäckande. Dock har jag inte så mycket att jämföra med, enda jag har är min allmäna filosofibok från gymnasiet, men den var av en kronologisk natur mer genomgående från grekerna via upplysningen osv så det var givande med en mer nutida fokus också.
— Väldigt intressant ämne.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Chalmers går tydligt igenom flera olika aspekter och strömningar inom vetenskapsfilosofin.C. Föreläsningar

Vad tyckte du om Leif Lönnblads föreläsningar?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   40%   2 
 5   60%   3 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      4.6 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (en kommentar)
— Den första föreläsningen om Galileo var kanske inte den roligaste, men man förstod att det var väldigt nyttig att höra. I min mening så är dock ämnet inte så jättekul, och det blev väldigt mycket "strikt rabblande" som man hört förut. Dock så märktes det att när du kom in på det som verkar vara mer av ditt ämne, med konst (jag missade tyvärr den sista) så tyckte jag det var extremt intressant. Mycket mycket. Det enda jag kan invända är att det kändes lite som att man aldrig gick på djupet utan bara nuddade ytan av ämnet, men det kan säkert förklaras med att tidsramen verkade som en stark ytspänning?


Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Tydliga och personliga föreläsningar som på ett utförligare sätt än vad man är van vid relaterade vetenskap till ovetenskap - vilket var intressant.
— Mycket bra med intressanta ämnen. Har själv aldrig rktigt tänkt på en jämförelse mellan vetenskap och konst.Vad tyckte du om Bengt EY Svenssons föreläsningar?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   20%   1 
 3   20%   1 
 4   40%   2 
 5   20%   1 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      3.6 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (en kommentar)
— Jag gick bara på Supersträngsföreläsningen. Jag tyckte att första timmen var väldigt självklar i det den tog upp och att den problematiserade frågor som inte nödvändigtvis behöver problematiseras till en sådan grad, samt att några av tolkningsmodellerna var att säga det självklara. Supersträngstimmen som kom sedan var extremt ihoptryckt och det blev så att man led av att inte kunna hänga med i det man tyckte var intressant och definitivt inte hade en chans att hänga med med anteckningar. Sedan så var det säkert en väldigt stor del av publiken utan någon förkkunskap om supersträngar, som, liksom jag, gick därifrån mer förvirrad än upplyst. Trappstegen med storleksordningar var dock väldigt underhållande.


Betyg = 3 (en kommentar)
— Bra. Spännande ämnen här också.


Betyg = 4 (en kommentar)
— Fokus låg verkligen på att ge en fysikers syn på det hela, vilket ju aldrig är fel. Beng-Olle Bengtssons och Bengt EY Svenssons föreläsningar utgjorde en intressant kontrast till varandra.Vad tyckte du om Bengt-Olle Bengtssons föreläsningar?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   0%   0 
 5   100%   5 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      5 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 5 (4 kommentarer)
— Klockrena föreläsningar som på något sätt tycks ta avstånd från definitiva svar på frågor om vad vetenskap verkligen är. Beng-Olle Bengtssons och Bengt EY Svenssons föreläsningar utgjorde en intressant kontrast till varandra.
— Väldigt bra. Det var nog de här föreläsningarna som jag tyckte var bäst. Är själv mycket intresserad av historia och genetik.
— Mycket lätt att lyssna på
— Endast närvarande vid Liv som Vetenskap Väldigt kul att lyssna på. Intressant och väl framfört. Personligen hade jag varit intresserad av en starkare tyngdpunkt på problematisering av diskussionerna som uppkom i slutet av föreläsningen, med Schrödinger och därefter. Mer filosofiskt och mindre kronologiskt. Det blev lite som att sitta och läsa en lång kronologisk lista. Men tack vare att det var intressant framfört hölls man engagerad ändå.Vad tyckte du om Henrik Jönssons föreläsning?
    %   # 
 1   20%   1 
 2   0%   0 
 3   20%   1 
 4   40%   2 
 5   20%   1 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      3.4 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 1 (en kommentar)
— Ej närvarande


Betyg = 3 (en kommentar)
— Kan inte lämna någon kommentar eftersom jag missade den här föreläsningen.


Betyg = 4 (en kommentar)
— Jag gillade att få en så klar inblick i hur en teoretisk fysiker kan jobba.Vad tyckte du om Adam Droppes föreläsning?
    %   # 
 1   20%   1 
 2   0%   0 
 3   20%   1 
 4   20%   1 
 5   40%   2 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      3.6 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 1 (en kommentar)
— Ej närvarande


Betyg = 3 (en kommentar)
— OK, bra med något mindre naturvetenskapligt för att få en djupare syn på vetenskapen.


Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Intressant med en utomfakultetlig föreläsare
— Speciellt diskussionen om feminism var intressant. Men hela föreläsningen var jättebra.D. Diskussionsgrupper

Vad tyckte du om gruppdiskussionerna?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   60%   3 
 5   40%   2 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      4.4 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (2 kommentarer)
— Det är givetvis väldigt svårt att få någonting strukturerat ut ur en diskussion med så få människor, när det ofta är rätt klart. Men för förutsättningarna tyckte jag det var kul. Ibland kändes det som att det var väldigt onödigt att sitta där och diskutera. Men så fort vi kom bort från ämnet vi egentligen skulle diskutera så tyckte jag att det blev väldigt intressant, något av det bästa med diskussionerna tyckte jag personligen var att vi tilläts diskutera vidare, och att kunna fråga om sådant som intresserar oss till någon som vet och kan svara, på en sådan personlig nivå, var någonting jag uppskattade. Det gav en väldigt "avpiedestalerande" effekt inför fortsättningen av utbildningen, menat på bästa möjliga sätt.
— Bra idé, känner dock att jag inte var jätteaktiv under diskussionerna


Betyg = 5 (en kommentar)
— Det var givande att träffas och liksom undersöka om man verkligen förstått vad föreläsningen dagen innan handlade om.E. Examination

Vad tyckte du om uppsatsskrivandet?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   20%   1 
 4   40%   2 
 5   40%   2 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      4.2 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— klarare instruktioner


Betyg = 4 (2 kommentarer)
— Bra sätt. Hade gärna skrivit lite mer än tre sidor, fick inte med allt jag ville.
— Det var uppfriskande att fördjupa sig i en bok på det viset. Dessutom gillade jag att läsa de andra kursdeltagarnas recensioner.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Kul och stimulerande. Uppskattade personligen den stora friheten som gavs.Vad tyckte du om seminarierna?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   80%   4 
 4   0%   0 
 5   20%   1 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      3.4 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (3 kommentarer)
— Det är möjligt att jag hade föredragit att träffas fler gånger och diskutera olika delar av Chalmers bok.
— Helt OK. Lite besviken på min egen redovisning bara. Hade gärna haft lite mer än en vecka på mig att läsa in.
— Alltså. Det är väldigt svårt att göra det extremt intressant, men jag förstår att ett moment i kursen måste vara att kontrollera att boken har lästs. Detta är ett väldigt snabbt och enkelt sätt att göra följande, medan man fortfarande bevisar att man tagit till sig en hel del. Mycket bättre än alla alternativ jag kan komma påDel 2. Lärandemål

I den här delen vill vi att du uppskattar i vilken mån du uppnått de lärandemål som angivits i kursplanen. För varje lärandemål vill vi ha ett graderat svar enligt följande:

1 = Inte alls uppnått målet

3 = Har uppnått målet

5 = Har blivit expert på ämnet

A. Vetenskapshistoria

Studenten kan ge en övergripande beskrivning av vetenskapshistorien exemplifierad av framväxten av en specifik vetenskaplig teori.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   40%   2 
 4   60%   3 
 5   0%   0 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      3.6 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

B. Vetenskapsteori

Studenten kan redogöra för huvuddragen i de vetenskapsteoretiska modeller som framlagts av Popper, Kuhn och Feyerabend.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   20%   1 
 4   40%   2 
 5   40%   2 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      4.2 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

Studenten kan också redogöra för kritik som framförts mot dessa teorier.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   40%   2 
 4   20%   1 
 5   40%   2 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      4 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

C. Tankeexperiment, fenomenologi och modellbyggande

Studenten kan redogöra hur tankeexperiment och reella experiment kan samverka med med fenomenologi och modellbyggande i framkomsten av vetenskapliga teorier.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   20%   1 
 4   60%   3 
 5   20%   1 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      4 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

D. Pseudovetenskap

Studenten kan självständigt diskutera vad som skiljer god och riktig vetenskap från pseudovetenskap och argumentera mot den senare på ett vetenskapligt och för allmänheten begripligt sätt.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   20%   1 
 3   60%   3 
 4   0%   0 
 5   20%   1 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      3.2 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Ämnet är väldigt svårdefinierat i min mening, och jag skulle säga att jag har snarare blivit mer ödmjuk mot alla sorters vetenskaper efter denna kurs än tvärtom. Men vi har definitivt diskuterat detta mycket, men jag personligen upplever att ju mer jag tänker på det ju sämre kan jag redogöra för det.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Jag är väldigt skeptisk till existensen av exakta kriterier för vad som är vetenskap respektive ovetenskap, men visst kan jag diskutera det.E. Fusk

Studenten kan diskutera vad som skiljer vetenskapen från charlataneri och rent fusk och kan resonera om hur man som utövare av vetenskap skyddar sig mot dessa avarter.
    %   # 
 1   60%   3 
 2   20%   1 
 3   0%   0 
 4   20%   1 
 5   0%   0 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      1.8 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

F. Tro och vetande

Studenten kan kritiskt diskutera förhållandet mellan tro och vetande, mellan religionens och naturvetenskapens skilda magisterier.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   20%   1 
 3   20%   1 
 4   60%   3 
 5   0%   0 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      3.4 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Missade den föreläsningen, men det har till viss grad kommit upp på andra platser.G. Genusaspekter

Studenten kan diskutera eventuella ”kvinnliga” och ”manliga” sätt att nalkas vetenskapen och om huruvida vetenskapen är könsneutral.
    %   # 
 1   20%   1 
 2   20%   1 
 3   40%   2 
 4   20%   1 
 5   0%   0 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      2.6 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 1 (en kommentar)
— Detta hade jag verkligen velat se mer av i kursen.


Betyg = 2 (en kommentar)
— Missade den föreläsningen, och känner att vi kanske inte diskuterade detta så mycket utanför det.H. Kreativitet

Studenten kan diskutera hur vetenskaplig forskning hör samman med andra skapande aktiviteter som konst, litteratur och musik. Studenten har börjat fundera över vad kreativitet är och hur idéer föds.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   20%   1 
 4   60%   3 
 5   20%   1 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      4 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

I. Exempel på problem som studenten skall kunna lösa efter genomgången kurs

Utifrån en given vetenskaplig teori kunna studera dess uppkomst och relatera den till vetenskapsteoretiska modeller, samt kunna kritiskt diskutera på vilket sätt denna teori är vetenskaplig.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   60%   3 
 4   20%   1 
 5   20%   1 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      3.6 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Se utlägg ovan om pseudovetenskap. Men visst, till en viss mån skulle jag kunna göra detta.,Utifrån en given pseudovetenskaplig tes kunna argumentera på ett för allmänheten begripligt sätt hur denna skiljer sig från riktig vetenskap och utifrån detta kritiskt diskutera dess relevans som en beskrivning av verkligheten.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   60%   3 
 4   40%   2 
 5   0%   0 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      3.4 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Se utlägg ovan om pseudovetenskap.Del 3. Dina egna insatser

I den här delen vill vi att du ska uppskatta hur mycket tid du lagt ner på den här kursen. Uppskattningen i procent från: 1 = 0-20% till 5 = 80-100%. (I förekommande fall: 6 = mer än 100%.)

Hur mycket tid har du lagt ner på den här kursen (100% betyder 5 veckor, 40 timmar per vecka).
    %   # 
 1   0%   0 
 2   20%   1 
 3   60%   3 
 4   20%   1 
 5   0%   0 
 6   0%   0 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      3 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (2 kommentarer)
— Jag hade redan läst Chalmers bok en gång och behövde därför inte repetera så väldigt mycket.
— Läste ju den här kursen samtidigt som Ma 1 alfa så jag kunde inte lägga allt krut på den här kursen.Hur många föreläsningar gick du på?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   20%   1 
 4   20%   1 
 5   60%   3 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      4.4 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Missade en.Hur många diskussionstimmar gick du på?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   20%   1 
 4   40%   2 
 5   40%   2 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      4.2 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Samma som ovan.Hur mycket tid ägnade du åt uppsatsen? (100% = en vecka)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   60%   3 
 5   0%   0 
 6   40%   2 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      4.8 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 6 (en kommentar)
— 6:a om man räknar med att läsa boken och gå igenom i huvudet vad jag skulle skriva annars 4:aHur mycket ägnade du åt att förbereda ditt föredrag? (100% = en vecka)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   20%   1 
 3   20%   1 
 4   40%   2 
 5   0%   0 
 6   0%   0 
 ?   20%   1 
 Summa   100%   5 
 Medelvärde      3.2 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Jag hade redan läst Chalmers bok en gång och behövde därför inte repetera så väldigt mycket.


Ej svarat (en kommentar)
— Även här ungefär som ovan.Kontaktperson: Leif Lönnblad, Leif.Lonnblad@thep.lu.se
Senast ändrad: 2008-04-14