FYTA13 Den vetenskapliga metoden

FYTA13 Den vetenskapliga metoden

 Översikt     
 Totalt antal svar   11 
 Filter   nej 
 Gruppera efter fråga   nej 


Kursutvärdering, FYTA13, Den vetenskapliga metoden, VT09

Del 1. Allmänna omdömen

Ge dina omdömen på en skala 1 - 5, där 1 är mycket negativt och 5 är mycket positivt.

Ge gärna personliga kommentarer.

A. Allmänt om kursen

Vad tyckte du om kursen i allmänhet?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   9.09%   1 
 3   0%   0 
 4   36.4%   4 
 5   54.5%   6 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      4.4 
Kommentar
5 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (3 kommentarer)
— Trevliga föreläsningar för det mesta, samt livliga och roliga diskussioner.
— Trevlig. Bra upplägg med föreläsning/diskussion.
— Kursen är bra. Detta beror till stor del på bra seminarieledare (Leif) och duktiga studenter, eftersom kursens utfall till stor del bygger på dessas insatser.


Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Underhållande. Intellektuellt stimulerande.
— Bra att få lite insikt i vad man egentligen sysslar med. Alla borde läsa den här kursen och tänka efter.B. Litteratur

Vad tyckte du om Chalmers "Vad är vetenskap egentligen?" (What is this thing called science?)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   9.09%   1 
 3   27.3%   3 
 4   63.6%   7 
 5   0%   0 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      3.5 
Kommentar
7 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (en kommentar)
— Tung skrift, kräver att man är vaken. Mestadels intressant dock.


Betyg = 3 (2 kommentarer)
— Stundtals överproblematiserande.
— Emellanåt lite väl torr och tråkig, "färglös".


Betyg = 4 (4 kommentarer)
— Kändes som en ganska grundlig och bra introduktion till ämnet.
— Lite trist ibland; man får till exempel lite panik då han ägnar flera sidor åt att diskutera vad det betyder att ett påstående är sant eller inte... Men jag vet ingen bättre bok som man kan använda.
— Översiktlig. Gillade inte riktigt hans subjektivitet, men det gjorde väl boken lite mer personlig.
— Lättläst och tydlig. Dock ensidigt inriktad på naturvetenskap (vilket är förståeligt eftersom det i grunden är en fysikkurs).C. Föreläsningar

Vad tyckte du om Leif Lönnblads föreläsningar?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   9.09%   1 
 3   0%   0 
 4   72.7%   8 
 5   18.2%   2 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      4 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (en kommentar)
— Det verkade ibland som att Leif inte riktigt trivdes själv med att hålla föredrag.


Betyg = 4 (en kommentar)
— Vetenskap och konst var förvånansvärt intressant!


Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Gav verkligen perspektiv på ämnena som behandlades och var bra grund för vidare diskussion. Men på ett vis hade det varit ännu mer intressant om religionsföreläsningen hade hållits av en religiös forskare som pratade om det ur sitt perspektiv. Kanske till kommande år?
— Jättebra föreläsningar. Genomtänkta och underhållande.Vad tyckte du om Bengt EY Svenssons föreläsning?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   54.5%   6 
 4   27.3%   3 
 5   18.2%   2 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      3.6 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (2 kommentarer)
— Välupplagd, informativ.
— På slutet blev det ganska hög nivå på fysiken, vilket gjorde det lite svårt att hänga med.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Bra, men ibland var kanske nivån lite för hög för att alla skulle kunna följa med (typ gymnasieeleverna). Men jag tyckte att det var bra. Intuition/åskådlighet är intressanta "parametrar".Vad tyckte du om Bengt-Olle Bengtssons föreläsningar?
    %   # 
 1   9.09%   1 
 2   0%   0 
 3   27.3%   3 
 4   18.2%   2 
 5   45.5%   5 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      3.9 
Kommentar
5 har kommenterat frågan
Betyg = 1 (en kommentar)
— Någurlunda bra innehåll, men han är ju kommunist! Inga kommunister ska finnas i undervisningen.


Betyg = 5 (4 kommentarer)
— En mycket bra föreläsare som väcker intresse med egna värderingar. Speciellt intressant var föreläsniingen om "vetenskap i praktiken".
— Trevliga att lyssna på! Roligt med någon som säger precis vad han tycker. Mycket tänkvärt både med biologins framväxt och vetenskap i verkligheten. Bra att "vetenskap i verkligheten" låg i slutet; det gav lite perspektiv på vetenskapsteorin i sig.
— Engagerande. BOB är duktig på att problematisera och att göra detta med pedagogiska metoder.
— Mycket informativa och lärorika.Vad tyckte du om Henrik Jönssons föreläsning?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   9.09%   1 
 3   54.5%   6 
 4   9.09%   1 
 5   27.3%   3 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      3.5 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Bra till en början och intressant ämne, men långtråkig i slutet då den var svårbegriplig.


Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Satte induktionen i ett nytt sken. Gav en facinerande insikt i neurala nätverk.
— Bra! Henriks presentation av induktivismen utifrån Chalmers (som alla redan läst?) hade han med fördel kunna hoppa över för min del, men efter det var det mycket intressant att få höra om deras sätt att arbeta. Intressant att få höra om vetenskap som är lite "annorlunda" än vad man lätt tänker sig. (Lätt att tro att alla ställer upp hypoteser hela dagarna, men man kan ju jobba på andra sätt.)Vad tyckte du om Adam Droppes föreläsning?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   36.4%   4 
 4   45.5%   5 
 5   18.2%   2 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      3.8 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (2 kommentarer)
— Intressant med samhällsvetenskapligt perspektiv. Genusfrågor är också intressant.
— Intressant med lite sociologi


Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Intressant med ett annorlunda perspektiv på vetenskap, och att få insikt i hur forskare som är icke-naturvetare arbetar.
— Oerhört intressant. Tänkvärt att vetenskapen inte alls är isolerad från samhället.D. Diskussionsgrupper

Vad tyckte du om gruppdiskussionerna?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   9.09%   1 
 3   0%   0 
 4   36.4%   4 
 5   54.5%   6 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      4.4 
Kommentar
7 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (3 kommentarer)
— Bra, men ganska ostrukturerade då folk ofta avbröt varandra.
— Oftast väldigt bra, men efter vissa föreläsningar fanns det inte så mycket att diskutera och då blev det lite dött.
— Det väldigt öppna, ostyrda formatet är bra för att få studenter att börja diskutera, att börja tala och argumentera i grupp. Men det blir väldigt spretiga diskussioner. Förslag: Ha åtminstone en förutbestämd fråga varje vecka som ska diskutteras.


Betyg = 5 (4 kommentarer)
— Jättebra! Ibland spårade det ur lite väl mycket och vid tillfällen blev det lite väl hetsiga diskussioner men oftast var det riktigt bra. Föreläsningarna var ju av den art att de gav många funderingar som det var bra att man fick prata om. dessutom kommer man ju ihåg saker bättre om man repeterar.
— Mycket givande, men hur denna typ av diskussioner fungerar beror förstås mycket på gruppkemin
— Trevligt rent socialt, nya infallsvinklar och argument. Intellektuellt stimulerande.
— En livlig diskussion är aldrig fel! Vissa föreläsningar var mer svårdiskuterade än andra, men då kan man ju alltid prata om vilken diktator som var ondast. Och om ondska är ett begrepp som betyder någonting. Och om...E. Examination

Vad tyckte du om uppsatsskrivandet?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   27.3%   3 
 3   36.4%   4 
 4   18.2%   2 
 5   18.2%   2 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      3.3 
Kommentar
8 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (2 kommentarer)
— Tycker det var bra, men man visste inte vad som förväntades av en.
— Gillar tyvärr inte uppsatsskrivning.


Betyg = 3 (3 kommentarer)
— Fritt val av litteratur är positivt. Dock skulle omfånget på uppsatserna kunna ökas (högre krav, fler uppsatssidor).
— Något otydliga riktlinjer men ändå fullt förståbara. Kan vara svårt att sätta ett vetenskapsteoretiskt perspektiv på boken man läst.
— Kunde inte komma på diskussionen men skrivandet var väl... givande.


Betyg = 4 (en kommentar)
— Jag kunde nog ha valt en lite intressantare bok, och hade dessutom ganska ont om tid just i den veva uppsatsen skulle in.


Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Det är kul att skriva.
— Överlag väldigt bra, och toppen med diskussionen efteråt. Instruktionerna kunde vara något tydligare. Och så tyckte jag att tre sidor kanske var lite för kort.Vad tyckte du om seminarierna?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   9.09%   1 
 3   27.3%   3 
 4   63.6%   7 
 5   0%   0 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      3.5 
Kommentar
5 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (en kommentar)
— Seminariemomentet kändes lite onödigt för kursen. Intressant att lyssna på. Fler ämnen så att det inte blir dubbletter kan vara en idé.


Betyg = 3 (2 kommentarer)
— Bra som repetition, men kanske något torrt då man dels läst boken, samt berört vissa av ämnena på föreläsningarna och i diskussionerna.
— Bra sätt att lära och öva studenter i att presentera inför grupp. Dock stor variation i både innehåll och nivå. Klarare riktlinjer om format eller vad som förväntas av studenten skulle förbättra seminarierna.


Betyg = 4 (2 kommentarer)
— Alla hade ju läst boken, så jag tyckte nästan att det var lite onödigt. Visst kommer man inte ihåg allt och repetition är alltid bra, men det blev lite tjatigt särskilt som det var två presentationer av varje.
— Gav en bra genomgång av boken, dock var det lite tjatigt att behöva höra samma kapitel gås igenom två gånger.Del 2. Lärandemål

I den här delen vill vi att du uppskattar i vilken mån du uppnått de lärandemål som angivits i kursplanen. För varje lärandemål vill vi ha ett graderat svar enligt följande:

1 = Inte alls uppnått målet

3 = Har uppnått målet

5 = Har blivit expert på ämnet

A. Vetenskapshistoria

Studenten kan ge en övergripande beskrivning av vetenskapshistorien exemplifierad av framväxten av en specifik vetenskaplig teori.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   9.09%   1 
 3   27.3%   3 
 4   63.6%   7 
 5   0%   0 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      3.5 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 2 (en kommentar)
— Fokus i kursen ligger inte på vetenskapshistoria, vilket är bra. Fullt tillräckligt med vet.hist. som kursen är idag.B. Vetenskapsteori

Studenten kan redogöra för huvuddragen i de vetenskapsteoretiska modeller som framlagts av Popper, Kuhn och Feyerabend.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   18.2%   2 
 4   45.5%   5 
 5   36.4%   4 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      4.2 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (2 kommentarer)
— Man skulle kunna ha läsanvisningar till Chalmers inför föreläsningar/seminarier så att seminariediskussionerna kan kopplas mer till kurslitteraturen. Det område man själv håller ett föredrag om blir man expert på.
— Blev man bra på, pga diskussioner om de olika teorierna samt seminarierna.Studenten kan också redogöra för kritik som framförts mot dessa teorier.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   27.3%   3 
 4   45.5%   5 
 5   27.3%   3 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      4 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 4 (en kommentar)
— Samma som ovan.C. Tankeexperiment, fenomenologi och modellbyggande

Studenten kan redogöra hur tankeexperiment och reella experiment kan samverka med med fenomenologi och modellbyggande i framkomsten av vetenskapliga teorier.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   54.5%   6 
 4   36.4%   4 
 5   9.09%   1 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      3.5 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

D. Pseudovetenskap

Studenten kan självständigt diskutera vad som skiljer god och riktig vetenskap från pseudovetenskap och argumentera mot den senare på ett vetenskapligt och för allmänheten begripligt sätt.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   27.3%   3 
 4   45.5%   5 
 5   27.3%   3 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      4 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Föreläsningarna och diskussionerna hjälper mycket.E. Fusk

Studenten kan diskutera vad som skiljer vetenskapen från charlataneri och rent fusk och kan resonera om hur man som utövare av vetenskap skyddar sig mot dessa avarter.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   45.5%   5 
 4   45.5%   5 
 5   9.09%   1 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      3.6 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

F. Tro och vetande

Studenten kan kritiskt diskutera förhållandet mellan tro och vetande, mellan religionens och naturvetenskapens skilda magisterier.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   9.09%   1 
 4   36.4%   4 
 5   45.5%   5 
 ?   9.09%   1 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      4.4 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (2 kommentarer)
— Diskuterades livligt, inte bara då det var tänkt att så skulle göras. Boken behandlar dock inte det.
— Föreläsningarna och diskussionerna hjälper mycket.G. Genusaspekter

Studenten kan diskutera eventuella ”kvinnliga” och ”manliga” sätt att nalkas vetenskapen och om huruvida vetenskapen är könsneutral.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   45.5%   5 
 3   36.4%   4 
 4   18.2%   2 
 5   0%   0 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      2.7 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (3 kommentarer)
— Egentligen bara sista föreläsningen som berörde detta, och i boken stod inte så mycket. Diskuterades dock livligt sista gången.
— Detta tyckte jag inte togs upp så mycket i kursen.
— Lärandemålet bör tas bort från kursen, är i bästa fall irrelevant, i värsta fall skadligt.H. Kreativitet

Studenten kan diskutera hur vetenskaplig forskning hör samman med andra skapande aktiviteter som konst, litteratur och musik. Studenten har börjat fundera över vad kreativitet är och hur idéer föds.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   27.3%   3 
 4   54.5%   6 
 5   18.2%   2 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      3.9 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Föreläsningarna och diskussionerna hjälper mycket.I. Exempel på problem som studenten skall kunna lösa efter genomgången kurs

Utifrån en given vetenskaplig teori kunna studera dess uppkomst och relatera den till vetenskapsteoretiska modeller, samt kunna kritiskt diskutera på vilket sätt denna teori är vetenskaplig.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   27.3%   3 
 4   54.5%   6 
 5   18.2%   2 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      3.9 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

Utifrån en given pseudovetenskaplig tes kunna argumentera på ett för allmänheten begripligt sätt hur denna skiljer sig från riktig vetenskap och utifrån detta kritiskt diskutera dess relevans som en beskrivning av verkligheten.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   18.2%   2 
 4   63.6%   7 
 5   18.2%   2 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      4 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

Del 3. Dina egna insatser

I den här delen vill vi att du ska uppskatta hur mycket tid du lagt ner på den här kursen. Uppskattningen i procent från: 1 = 0-20% till 5 = 80-100%. (I förekommande fall: 6 = mer än 100%.)

Hur mycket tid har du lagt ner på den här kursen (100% betyder 5 veckor, 40 timmar per vecka).
    %   # 
 1   18.2%   2 
 2   36.4%   4 
 3   27.3%   3 
 4   9.09%   1 
 5   9.09%   1 
 6   0%   0 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      2.5 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (en kommentar)
— 20%


Betyg = 3 (en kommentar)
— Lätt att lägga för lite tid kanske, man läser ju boken och går på diskussioner/föreläsningar, men har ju annat också.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Det beror bl.a. på att jag läste en tjock bok för uppsatsskrivandet.Hur många föreläsningar gick du på?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   9.09%   1 
 4   0%   0 
 5   90.9%   10 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      4.8 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Gick på alla föreläsningar.
— 8 av 9Hur många diskussionstimmar gick du på?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   18.2%   2 
 4   0%   0 
 5   81.8%   9 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      4.6 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Gick på alla.
— 5stHur mycket tid ägnade du åt uppsatsen? (100% = en vecka)
    %   # 
 1   9.09%   1 
 2   9.09%   1 
 3   18.2%   2 
 4   27.3%   3 
 5   36.4%   4 
 6   0%   0 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      3.7 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 5 (2 kommentarer)
— 60%
— om man räknar med läsandet av boken så tog det allt som allt sisådär en veckaHur mycket ägnade du åt att förbereda ditt föredrag? (100% = en vecka)
    %   # 
 1   18.2%   2 
 2   27.3%   3 
 3   9.09%   1 
 4   27.3%   3 
 5   9.09%   1 
 6   0%   0 
 ?   9.09%   1 
 Summa   100%   11 
 Medelvärde      2.8 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (2 kommentarer)
— Kändes inte som så mycket tid behövdes.
— Man hade ju läst boken en gång, så det tog ju inte så mycket tid att läsa om det stycke men skulle prata om och förbereda föredraget.


Ej svarat (en kommentar)
— 50%Kontaktperson: Leif Lönnblad, Leif.Lonnblad@thep.lu.se
Senast ändrad: 2009-04-06