FYTA13 Den vetenskapliga metoden

FYTA13 Den vetenskapliga metoden

 Översikt     
 Totalt antal svar   4 
 Filter   nej 
 Gruppera efter fråga   nej 

Kursutvärdering, MNXA09/FYTA13, Den vetenskapliga metoden, VT-2010

Del 1. Allmänna omdömen

Ge dina omdömen på en skala 1 - 5, där 1 är mycket negativt och 5 är mycket positivt.

Ge gärna personliga kommentarer.

A. Allmänt om kursen

Vad tyckte du om kursen i allmänhet?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   50%   2 
 5   50%   2 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.5 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Bra alternativ till filosofernas vetenskapsteori-kurser. Även om det blir mycket vetenskapsfilosofi från en vetenskapsmans synvinkel känns nivån på filosofin bra.B. Litteratur

Vad tyckte du om Chalmers "Vad är vetenskap egentligen?" (What is this thing called science?)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   75%   3 
 5   25%   1 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.2 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Bra och "tråkig" bok men i en positiv mening. Tråkig för att Chalmers är nogrann med vad han säger och hur han säger det, men det är precis så som en riktig filosof ska vara!C. Föreläsningar

Vad tyckte du om Leif Lönnblads föreläsningar?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   75%   3 
 5   25%   1 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.2 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Konstföreläsningen var väldigt bra, Lönnblads entusiasm för både konsten och vetenskapen smittade verkligen av sig! Tycker det är synd att religion fortfarande tas på så stort allvar att den (eller de) får en egen föreläsning, men det är väl så världen ser ut.Vad tyckte du om Magnus Fontes föreläsning?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   50%   2 
 4   25%   1 
 5   0%   0 
 ?   25%   1 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      3.3 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Intressant och Fontes är en bra föreläsare men det kändes ibland som att föreläsningen gick ut på att värva studenter från gymnasieeleverna.Vad tyckte du om Bengt-Olle Bengtssons föreläsningar?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   50%   2 
 5   50%   2 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.5 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Bra upplägg, Bengtsson är avslappnad och säker som föreläsare (trots att han är "kommunist"!).Vad tyckte du om Henrik Jönssons föreläsning?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   100%   4 
 5   0%   0 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 4 (en kommentar)
— Det var intressant att få en inblick i vad som man egentligen kan göra som vetenskapsman idag men jag tror att det var för hög nivå för gymnasieeleverna. Hade varit intressant med en diskussion om vad induktion egentligen är och om det Jönsson beskriver egentligen är induktion (hur undflyr man induktionsproblemet?).Vad tyckte du om Adam Droppes föreläsning?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   25%   1 
 4   50%   2 
 5   25%   1 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

D. Diskussionsgrupper

Vad tyckte du om gruppdiskussionerna?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   25%   1 
 4   0%   0 
 5   75%   3 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.5 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Lite dåligt med folk.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Det blev bra diskussioner men ibland var vi inte så många och då blir det mer en dialog än en diskussion som var tanken.E. Examination

Vad tyckte du om uppsatsskrivandet?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   25%   1 
 4   50%   2 
 5   25%   1 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Ett bra och nödvändigt inslag i kursen, det är såhär mycket filosofi och tänkande bedrivs. Men tre sidor var lite för kort.Vad tyckte du om seminarierna?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   75%   3 
 5   25%   1 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.2 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Bra övning.Del 2. Lärandemål

I den här delen vill vi att du uppskattar i vilken mån du uppnått de lärandemål som angivits i kursplanen. För varje lärandemål vill vi ha ett graderat svar enligt följande:

1 = Inte alls uppnått målet

3 = Har uppnått målet

5 = Har blivit expert på ämnet

A. Vetenskapshistoria

Studenten kan ge en övergripande beskrivning av vetenskapshistorien exemplifierad av framväxten av en specifik vetenskaplig teori.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   50%   2 
 4   50%   2 
 5   0%   0 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      3.5 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

B. Vetenskapsteori

Studenten kan redogöra för huvuddragen i de vetenskapsteoretiska modeller som framlagts av Popper, Kuhn och Feyerabend.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   50%   2 
 4   0%   0 
 5   50%   2 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

Studenten kan också redogöra för kritik som framförts mot dessa teorier.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   50%   2 
 4   0%   0 
 5   50%   2 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

C. Tankeexperiment, fenomenologi och modellbyggande

Studenten kan redogöra hur tankeexperiment och reella experiment kan samverka med med fenomenologi och modellbyggande i framkomsten av vetenskapliga teorier.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   25%   1 
 4   50%   2 
 5   25%   1 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

D. Pseudovetenskap

Studenten kan självständigt diskutera vad som skiljer god och riktig vetenskap från pseudovetenskap och argumentera mot den senare på ett vetenskapligt och för allmänheten begripligt sätt.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   25%   1 
 4   50%   2 
 5   25%   1 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

E. Fusk

Studenten kan diskutera vad som skiljer vetenskapen från charlataneri och rent fusk och kan resonera om hur man som utövare av vetenskap skyddar sig mot dessa avarter.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   25%   1 
 4   50%   2 
 5   25%   1 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

F. Tro och vetande

Studenten kan kritiskt diskutera förhållandet mellan tro och vetande, mellan religionens och naturvetenskapens skilda magisterier.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   25%   1 
 4   0%   0 
 5   75%   3 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.5 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

G. Genusaspekter

Studenten kan diskutera eventuella ”kvinnliga” och ”manliga” sätt att nalkas vetenskapen och om huruvida vetenskapen är könsneutral.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   50%   2 
 3   50%   2 
 4   0%   0 
 5   0%   0 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      2.5 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

H. Kreativitet

Studenten kan diskutera hur vetenskaplig forskning hör samman med andra skapande aktiviteter som konst, litteratur och musik. Studenten har börjat fundera över vad kreativitet är och hur idéer föds.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   50%   2 
 4   25%   1 
 5   25%   1 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      3.8 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

I. Exempel på problem som studenten skall kunna lösa efter genomgången kurs

Utifrån en given vetenskaplig teori kunna studera dess uppkomst och relatera den till vetenskapsteoretiska modeller, samt kunna kritiskt diskutera på vilket sätt denna teori är vetenskaplig.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   25%   1 
 4   75%   3 
 5   0%   0 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      3.8 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

Utifrån en given pseudovetenskaplig tes kunna argumentera på ett för allmänheten begripligt sätt hur denna skiljer sig från riktig vetenskap och utifrån detta kritiskt diskutera dess relevans som en beskrivning av verkligheten.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   25%   1 
 4   25%   1 
 5   50%   2 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.2 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

Del 3. Dina egna insatser

I den här delen vill vi att du ska uppskatta hur mycket tid du lagt ner på den här kursen. Uppskattningen i procent från: 1 = 0-20% till 5 = 80-100%. (I förekommande fall: 6 = mer än 100%.)

Hur mycket tid har du lagt ner på den här kursen (100% betyder 5 veckor, 40 timmar per vecka).
    %   # 
 1   0%   0 
 2   50%   2 
 3   25%   1 
 4   25%   1 
 5   0%   0 
 6   0%   0 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      2.8 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

Hur många föreläsningar gick du på?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   50%   2 
 5   50%   2 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.5 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (en kommentar)
— Missade 2


Betyg = 5 (en kommentar)
— åtta av nioHur många diskussionstimmar gick du på?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   25%   1 
 5   75%   3 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      4.8 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 4 (en kommentar)
— Missade 2Hur mycket tid ägnade du åt uppsatsen? (100% = en vecka)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   50%   2 
 4   50%   2 
 5   0%   0 
 6   0%   0 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      3.5 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

Hur mycket ägnade du åt att förbereda ditt föredrag? (100% = en vecka)
    %   # 
 1   25%   1 
 2   25%   1 
 3   50%   2 
 4   0%   0 
 5   0%   0 
 6   0%   0 
 Summa   100%   4 
 Medelvärde      2.2 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

Kontaktperson: Leif Lönnblad, Leif.Lonnblad@thep.lu.se
Senast ändrad: 2010-05-27