MNXA09 Den vetenskapliga metoden, VT11

MNXA09 Den vetenskapliga metoden, VT11

 Översikt     
 Totalt antal svar   9 
 Filter   nej 
 Gruppera efter fråga   nej 

Kursutvärdering, MNXA09, Den vetenskapliga metoden

Del 1. Allmänna omdömen

Ge dina omdömen på en skala 1 - 5, där 1 är mycket negativt och 5 är mycket positivt.

Ge gärna personliga kommentarer.

A. Allmänt om kursen

Vad tyckte du om kursen i allmänhet?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   66.7%   6 
 5   33.3%   3 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.3 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (4 kommentarer)
— En trevlig omväxling i det annars så höga tempot på teoretisk fysik. Denna kurs har fullständigt förstört min syn på vad vetenskap är (var i och för sig en ganska naiv syn). Men jag tror att jag har verktygen nu för att bygga upp en "bättre" syn på vetenskapen... Tack!
— Mycket intressant.
— Mycket intressant innehåll men vissa egenheter i dess struktur var mindre bra. Speciellt gäller att diskussionsmomenten borde omorganiseras lite och högre krav bör ställas på studenterna.
— Rolig och givande kurs att läsa. Enkel att ta sig igenom.B. Litteratur

Vad tyckte du om Chalmers "Vad är vetenskap egentligen?" (What is this thing called science?)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   11.1%   1 
 3   22.2%   2 
 4   33.3%   3 
 5   22.2%   2 
 ?   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.8 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (en kommentar)
— Kan inte påstå att jag gillade boken. Det är på något sätt "mycket snack" i den.


Betyg = 4 (en kommentar)
— Lättförtsåelig och bra grundbok.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Kanonbok som jag lär läsa om igen efter kursens avslutande.


Ej svarat (en kommentar)
— Läste inte en enda rad i den ^^Vad tyckte du om att ha en litteraturhemsida med länkar till kompletterande litteratur?
    %   # 
 1   11.1%   1 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   11.1%   1 
 5   77.8%   7 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.4 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 1 (en kommentar)
— Denna form av läsfrihet fungerar inte för mig ity jag inte läst någon av dessa.


Betyg = 5 (3 kommentarer)
— Bra!
— En bra idé!
— Mycket bra!C. Föreläsningar

Vad tyckte du om Patrik Edèns föreläsningar?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   55.6%   5 
 5   44.4%   4 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.4 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (2 kommentarer)
— Speciellt gäller att föreläsningen rörande religion och vetenskap var lite av en besvikelse. Jag vill hävda att ämnet inte problematiserades i tillräckligt stor utsträckning och att hela föreläsningen därför framstod som något fadd. Men å andra sidan var föreläsningen rörande pseudovetenskap mycket bra.
— Spännande och intressanta men lite svårt att hänga med då han inte powerpoint.Vad tyckte du om Henrik Jönssons föreläsning?
    %   # 
 1   11.1%   1 
 2   0%   0 
 3   11.1%   1 
 4   55.6%   5 
 5   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.8 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 1 (en kommentar)
— Tyvärr är dels mina kunskaper i ämnet (det vill säga biologi-tjosan) dåliga tillika min vilja att lära mig något om det. Den gav mig därför mycket lite. Men den var säkert bra för den intresserade.


Betyg = 3 (en kommentar)
— Lite svåra att hänga med på, speciellt den som blev lite väl mycket beräkningsbiologi.


Betyg = 5 (en kommentar)
— .Vad tyckte du om Bengt-Olle Bengtssons föreläsningar?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   22.2%   2 
 5   77.8%   7 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.8 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (en kommentar)
— En mycket inspirerade karl.


Betyg = 5 (3 kommentarer)
— Spännande och intresseväckande.
— Serrriöst! That was the dopest dope since i fucked the pope!
— Grymt bra! Väldigt pedagogiska. Dessutom verkar han som en väldigt sympatisk människa.Vad tyckte du om Magnus Fontes föreläsning?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   11.1%   1 
 3   44.4%   4 
 4   33.3%   3 
 5   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.4 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (en kommentar)
— Här saknar jag verkligen det vetenskapsteoretiska perspektivet, vart tog det vägen?


Betyg = 3 (en kommentar)
— Jag sätter en trea endast för att jag var sjuk vid det tillfället.Vad tyckte du om Leif Lönnblads föreläsning?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   11.1%   1 
 4   22.2%   2 
 5   44.4%   4 
 ?   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.4 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Den bästa.


Ej svarat (en kommentar)
— Frånvaro p.g.a. sjukdom.Vad tyckte du om Adam Droppes föreläsning?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   11.1%   1 
 3   22.2%   2 
 4   22.2%   2 
 5   22.2%   2 
 ?   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.7 
Kommentar
5 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Bättre med lite mer empiri än ett enskild fall.


Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Han får en femma för ett bra avslut på en bra kurs annars är han värd en 4:a, social science föreläser för naturvetare behöver jag säga mer.
— Jätte interesant med konflikten mellan Sarte och Foccault. Bra med lite genusperspektiv!


Ej svarat (2 kommentarer)
— Denna missade jag tyvärr.
— Frånvaro p.g.a. sjukdom.D. Diskussionsgrupper

Vad tyckte du om gruppdiskussionerna?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   22.2%   2 
 3   0%   0 
 4   55.6%   5 
 5   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.8 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (2 kommentarer)
— Jag skulle gärna se lite mer struktur. T.ex. skulle detta kunna ordnas med något eller några punkter som skall diskuteras, eller i varje fall punkter föreslagna av överheten. För mycket tid spenderades på att ta fram diskussionspunkter som sedan aldrig berördes. Vidare borde dessa vara obligatoriska i någon större utsträckning, kanske inte som så att man måste närvara på alla men de borde utgöra examinerande moment i mer än bara krav på att agera diskussionsledare.
— Inte så givande diskussioner. Oftast endast en som tar sig plats att prata. Blev lätt att man stannade på en sakfråga i 15 minuter innan gruppen togs sig vidare. Borde vara mer uppstyrt från kursansvarig. Kanske även att deltaga på ett antal diskussioner bör vara obligatorisk för godkänt på kursen.


Betyg = 4 (2 kommentarer)
— Kan ibland spåra ur och bör skötas mer strukturerat.
— Bra sätt att få igång tankar.E. Examination

Vad tyckte du om uppsatsskrivandet?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   44.4%   4 
 5   55.6%   5 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.6 
Kommentar
5 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (2 kommentarer)
— Skoj!
— Kunde gjorts något tydligare vad som är målet.


Betyg = 5 (3 kommentarer)
— Roligt! Bättre anvisningar om vad uppsatsen ska innehålla skulle dock behövas. Stod t ex att uppsatsen kunde vara en recension/ett referat av boken i instruktionerna. Borde nog varit tydligare med att det man skrev om boken ska vara tydligt kopplat till Chalmers.
— Mycket bra. Detta var intressant, givande och roligt. Ett förslag är att man också borde vara 'tvungen' att läsa boken som hör till den uppsats man läser till den eftervarande diskussionen. Detta skulle göra det lite mer intressant.
— Kanske lite mer "Fire and Brimstone" i uppsatserna. Det gör det roligare.Vad tyckte du om seminarierna?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   11.1%   1 
 4   55.6%   5 
 5   33.3%   3 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.2 
Kommentar
5 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Något mindre optimal tid för mig att hålla mitt seminarium. Ber om ursäkt för att det var dåligt. Nästa gång ska bli bättre.


Betyg = 4 (4 kommentarer)
— Det var för lätt att höfta ihop något halvdant och ändå passera. Det var väldigt varierande kvalitet och med tanke på att det inte finns något VG så måste det finnas andra incitament till att göra ett bra arbete. Men annars var det intressant att både genomföra och lyssna till seminarierna.
— Det kändes lite lol att hålla föredrag för 4 pers :P
— Också skoj. Det var trevligt att få fördjupa sig lite.
— Roligt och bra att stå inför grupp att prata.Vad tyckte du om att skriva diskussionsrapport?
    %   # 
 1   11.1%   1 
 2   11.1%   1 
 3   33.3%   3 
 4   33.3%   3 
 5   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.2 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 1 (en kommentar)
— Då vi inte längre har skrift, eller scripture, så får vi inte längre lära oss snabbskrivning som shorthand vilket gör att man blir en passiv del av diskussionen. Synd!!!


Betyg = 2 (en kommentar)
— Jag var inte riktigt på det klara med hur denna skulle utformas så det blev som det blev. Tydligare kriterier i början av kursen.


Betyg = 3 (en kommentar)
— Något som måste göras men som i sig inte var givande.Del 2. Lärandemål

I den här delen vill vi att du uppskattar i vilken mån du uppnått de lärandemål som angivits i kursplanen. För varje lärandemål vill vi ha ett graderat svar enligt följande:

1 = Inte alls uppnått målet

3 = Har uppnått målet

5 = Har blivit expert på ämnet

A. Vetenskapshistoria

Studenten kan ge en övergripande beskrivning av vetenskapshistorien exemplifierad av framväxten av en specifik vetenskaplig teori.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   33.3%   3 
 4   44.4%   4 
 5   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.9 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

B. Vetenskapsteori

Studenten kan redogöra för huvuddragen i de vetenskapsteoretiska modeller som framlagts av Popper, Kuhn och Feyerabend.
    %   # 
 1   11.1%   1 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   66.7%   6 
 5   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.9 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Absolut, det är nog detta jag främst tar med mig från kursen.Studenten kan också redogöra för kritik som framförts mot dessa teorier.
    %   # 
 1   11.1%   1 
 2   0%   0 
 3   22.2%   2 
 4   55.6%   5 
 5   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.6 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

C. Tankeexperiment, fenomenologi och modellbyggande

Studenten kan redogöra hur tankeexperiment och reella experiment kan samverka med med fenomenologi och modellbyggande i framkomsten av vetenskapliga teorier.
    %   # 
 1   11.1%   1 
 2   11.1%   1 
 3   22.2%   2 
 4   44.4%   4 
 5   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.3 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

D. Pseudovetenskap

Studenten kan självständigt diskutera vad som skiljer god och riktig vetenskap från pseudovetenskap och argumentera mot den senare på ett vetenskapligt och för allmänheten begripligt sätt.
    %   # 
 1   11.1%   1 
 2   0%   0 
 3   11.1%   1 
 4   55.6%   5 
 5   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.8 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— På gränsen. Var sjuk under föreläsningen men har försökt komma ifatt.E. Fusk

Studenten kan diskutera vad som skiljer vetenskapen från charlataneri och rent fusk och kan resonera om hur man som utövare av vetenskap skyddar sig mot dessa avarter.
    %   # 
 1   11.1%   1 
 2   0%   0 
 3   11.1%   1 
 4   66.7%   6 
 5   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.7 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 1 (en kommentar)
— Vi har inte sätt alla former av fusk.


Betyg = 3 (en kommentar)
— Se ovan.F. Tro och vetande

Studenten kan kritiskt diskutera förhållandet mellan tro och vetande, mellan religionens och naturvetenskapens skilda magisterier.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   22.2%   2 
 4   11.1%   1 
 5   55.6%   5 
 ?   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.4 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Med Dawkins i bakfickan står kreationisterna ingen chans...
— Ett specialintresse.G. Genusaspekter

Studenten kan diskutera eventuella ”kvinnliga” och ”manliga” sätt att nalkas vetenskapen och om huruvida vetenskapen är könsneutral.
    %   # 
 1   11.1%   1 
 2   22.2%   2 
 3   22.2%   2 
 4   11.1%   1 
 5   33.3%   3 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.3 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 2 (en kommentar)
— Det anser jag mig nog kunna göra hjälpligt, men inte på grund av vad jag lärt mig under denna kurs. Jag tycker nog att man borde lagt lite mer krut på det. Speciellt då detta är den kanske enda kursen som ges av teoretisk fysik där genusaspekter är klart och tydligt relevanta.H. Kreativitet

Studenten kan diskutera hur vetenskaplig forskning hör samman med andra skapande aktiviteter som konst, litteratur och musik. Studenten har börjat fundera över vad kreativitet är och hur idéer föds.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   11.1%   1 
 3   22.2%   2 
 4   55.6%   5 
 5   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.7 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Jag håller inte med sista meningen. Vem bryr sig om VAD kreativitet är så länge som man ÄR kreativ.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Jag har ibland svårt att se någon skillnad mellan konst och fundamental vetenskap.I. Exempel på problem som studenten skall kunna lösa efter genomgången kurs

Utifrån en given vetenskaplig teori kunna studera dess uppkomst och relatera den till vetenskapsteoretiska modeller, samt kunna kritiskt diskutera på vilket sätt denna teori är vetenskaplig.
    %   # 
 1   11.1%   1 
 2   0%   0 
 3   33.3%   3 
 4   33.3%   3 
 5   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.6 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

Utifrån en given pseudovetenskaplig tes kunna argumentera på ett för allmänheten begripligt sätt hur denna skiljer sig från riktig vetenskap och utifrån detta kritiskt diskutera dess relevans som en beskrivning av verkligheten.
    %   # 
 1   11.1%   1 
 2   0%   0 
 3   22.2%   2 
 4   44.4%   4 
 5   11.1%   1 
 ?   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.5 
Kommentar
Ingen har kommenterat frågan

Del 3. Dina egna insatser

I den här delen vill vi att du ska uppskatta hur mycket tid du lagt ner på den här kursen. Uppskattningen i procent från: 1 = 0-20% till 5 = 80-100%. (I förekommande fall: 6 = mer än 100%.)

Hur mycket tid har du lagt ner på den här kursen (100% betyder 5 veckor, 40 timmar per vecka).
    %   # 
 1   22.2%   2 
 2   11.1%   1 
 3   44.4%   4 
 4   11.1%   1 
 5   11.1%   1 
 6   0%   0 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      2.8 
Kommentar
5 har kommenterat frågan
Betyg = 1 (en kommentar)
— Sex veckor efter från början och annat som var viktigt gjorde att min studietid på kursen bestod i att gå på föreläsning och disskusionen efteråt inget annat.


Betyg = 2 (en kommentar)
— Lite skev skala kanske ???


Betyg = 3 (3 kommentarer)
— Helt klart för lite.
— Svårt att mäta då man funderar mycket för sig själv, men jag kan ändå inte kalla kursen tidskrävande.
— Kunde varit något bättre, men å andra sidan är kursen inte särskilt krävande.Hur många föreläsningar gick du på?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   22.2%   2 
 4   55.6%   5 
 5   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Hade irriterande hög sjukfrånvaro under här kursen.


Betyg = 4 (en kommentar)
— Missade 1,5 föreläsningar.Hur många diskussionstimmar gick du på?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   11.1%   1 
 3   22.2%   2 
 4   55.6%   5 
 5   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.7 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (2 kommentarer)
— Se ovan.
— Mer än hälften, men långt ifrån alla.


Betyg = 4 (en kommentar)
— missade tvåHur mycket tid ägnade du åt uppsatsen? (100% = en vecka)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   22.2%   2 
 3   11.1%   1 
 4   22.2%   2 
 5   33.3%   3 
 6   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4 
Kommentar
5 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (en kommentar)
— Du glömde 7:e dagen, min tid var 2/7 av en vecka.


Betyg = 4 (en kommentar)
— pga. sjukdom för lite.


Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Inräknat tid för att läsa boken.
— Ganska mycket tid. Läst min bok tre, fyra gånger så där och studerade lämpliga avsnitt av Chalmers noga. Så det tog sin lilla tid.


Betyg = 6 (en kommentar)
— Skrivandet av upsattsen gjordes på två dar men det tog tid att plöja igenom boken och dra vettiga slutsatser.Hur mycket ägnade du åt att förbereda ditt föredrag? (100% = en vecka)
    %   # 
 1   11.1%   1 
 2   22.2%   2 
 3   22.2%   2 
 4   11.1%   1 
 5   22.2%   2 
 6   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.4 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 1 (en kommentar)
— Har inte gjort den än.


Betyg = 2 (en kommentar)
— En dag ungefär. Fast jag var väl förberedd och hade studerat Chalmers noga.


Betyg = 3 (en kommentar)
— Ca. 3 dagar, vilket innebar att jag inte hann träna på vad som skulle sägas utan fick läsa en del innantill. Jag hade gärna haft mer tid, men jag hade tentaplugg just då.Hur mycket tid ägnade du åt diskussionsrapporten (100% = 2 dagar)?
    %   # 
 1   22.2%   2 
 2   11.1%   1 
 3   22.2%   2 
 4   22.2%   2 
 5   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.1 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 1 (en kommentar)
— Den svängde jag ihop mycket snabbt, den var antagligen för mycket av ett "mötesprotokoll". Jag ursäktar detta med att jag var en av de första att skriva rapport.Kontaktperson: Henrik Jönsson, Henrik.Jonsson@thep.lu.se
Senast ändrad: 2011-06-22