MNXA09 Den vetenskapliga metoden, VT12

MNXA09 Den vetenskapliga metoden, VT12

 Översikt     
 Totalt antal svar   9 
 Filter   nej 
 Gruppera efter fråga   nej 

Kursutvärdering, MNXA09, Den vetenskapliga metoden, VT12

Del 1. Allmänna omdömen

Ge dina omdömen på en skala 1 - 5, där 1 är mycket negativt och 5 är mycket positivt.

Ge gärna personliga kommentarer.

A. Allmänt om kursen

Vad tyckte du om kursen i allmänhet?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   11.1%   1 
 4   44.4%   4 
 5   44.4%   4 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.3 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (en kommentar)
— Bra kurs, man fick tid över att fundera över viktiga frågor. Skulle velat att en starkare koppling till vetenskapsteorin dock


Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Mycket intressant, diskussionerna är bra och man får en annan uppfattning efter kursen.
— Bra och viktig kurs. Borde kanske ges till alla tidigt i utbildningen? Jag hade förväntat mig lite mer problemlösning, kanske någon övning skulle kunna läggas in? Tillämpning av Bayes teorem, grundläggande logik med exempel på vanliga logiska felslut, lite kluriga exempel på falsifierbara eller icke-falsifierbara påståenden och liknande enkla illustrerande exempel som övningar i kritiskt tänkande... Kanske skulle man kunna ha något sådant exempel inför diskussionerna för att få igång dem och tvinga alla att delta mer aktivt?B. Litteratur

Vad tyckte du om Chalmers "Vad är vetenskap egentligen?" (What is this thing called science?)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   11.1%   1 
 3   33.3%   3 
 4   55.6%   5 
 5   0%   0 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.4 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (4 kommentarer)
— Bra grundbok, men ganska summariska framställningar av bl.a. Feyerabend och Bayes teorem.
— Mycket bra genomgång av vetenskapsteorin. Däremot är antalet filosofer lite väl litet, man får lätt uppfattningen att inget hände innan Popper. Detta uppvägs exempelvis av Losees bok
— Bra introduktionsmaterial. Men lite tunn inom vissa ämnen.
— Lite svår att komma in i och man förstår inte alltid vad som försöks sägas i boken men den är bra.Vad tyckte du om att ha en litteraturhemsida med länkar till kompletterande litteratur?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   11.1%   1 
 3   22.2%   2 
 4   22.2%   2 
 5   22.2%   2 
 ?   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.7 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— jag kände inte till den...


Betyg = 4 (en kommentar)
— Borde hänvisas mer till den under kursens gång för annars kan det nog hända att man glömmder att den finns.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Mycket bra! Skaffade och läste alla böcker där. Hade varit ännu bättre med litteraturhänvisningar så att man kunde förbereda sig till föreläsningarna.


Ej svarat (en kommentar)
— hade vi?C. Föreläsningar

Vad tyckte du om Leif Lönnblads föreläsningar? (Galilei, Konst, Religion, Pseudovetenskap, mätningar)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   11.1%   1 
 4   66.7%   6 
 5   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.1 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (2 kommentarer)
— Galilei 4: En del intressanta aspekter och nya infallsvinklar Konst 3: Intressant ämne, men kände tidvis ganska långt utanför kursen Religon 5: Mitt i prick! Koncist, skarpt och förankrat i teori. Pseudovetenskap 4: Bra, även om det var ganska hattigt mellan olika ämnen Mätningar 2: Goda grundtankar, men saknade helt fokus, det är bara lönt att ta upp ett äme om man säger så mycket att man kan gräva lite djupare. Kände att vi hörde helt ner oss i populärvetenskapsträsket.
— Man skulle kunna dra upp tempot bara lite.Vad tyckte du om Henrik Jönssons föreläsning? (Induktivismens återkomst)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   22.2%   2 
 4   11.1%   1 
 5   66.7%   6 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.4 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Bra med inblick i vad han som forskare gör och hur han gör det.
— Bra koppling till vetenskapsteori, intressanta applikationer.Vad tyckte du om Bengt Olle Bengtssons föreläsningar? (Liv som vetenskap, Vetenskap i Praktiken)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   22.2%   2 
 5   77.8%   7 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.8 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (en kommentar)
— var bara på den första. Bra och intressant föreläsning, men med ganska mycket ren historia och lite filosofi eller metodik i anknytning till de sju gubbarna.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Bra urval av tänkare, mycket intressant upplägg, helt klart en vis man att lyssna till!Vad tyckte du om Adam Droppes föreläsning? (Vetenskapen och samhället)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   22.2%   2 
 3   22.2%   2 
 4   11.1%   1 
 5   33.3%   3 
 ?   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.6 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (en kommentar)
— Mycket intressant med de mer sociologiska aspekterna hos vetenskap, dock lite ofokuserad andra halva, kändes som den kom lite väl mycket i skymundan.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Bra föreläsare, intressant perspektiv. Han skulle kunna ha lagt lite mer tid på att beskriva sin forskningsmetodik så att vi naturvetare inte ska behöva ha mardrömmar över den vetenskap som har störst inflytande på vår politik...D. Diskussionsgrupper

Vad tyckte du om gruppdiskussionerna?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   11.1%   1 
 4   66.7%   6 
 5   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.1 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (2 kommentarer)
— Bra, även om de nog hade mått bra av lite mer struktur, kanske med lite stolpar på frågor så att man faktiskt behövde "producera något"
— Svårt att få alla att delta och dela med sig av sina åsikter. Olika nivåer på deltagarna.


Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Roligt att diskutera. Lite segt när man ska upprepa allting igen efteråt med leif.
— Diskussionerna gav väldigt mycket och man kunde relatera till litteraturen även under och efter diskussionerna.E. Examination

Vad tyckte du om uppsatsskrivandet?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   33.3%   3 
 4   33.3%   3 
 5   33.3%   3 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— skerv ingen


Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Mest givande i hela kursen! Man tvingades att gå igenom Chalmers på ett helt annat sätt för att knyta samman med materialet.
— Det var väldigt roligt även ifall det var ett tag sedan man skrev en uppsats. Mer instruktioner vore nog uppskattat.Vad tyckte du om seminarierna?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   44.4%   4 
 4   22.2%   2 
 5   33.3%   3 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.9 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— 25min är lite väl långt tycker jag.


Betyg = 5 (3 kommentarer)
— Jätteroligt att göra. Man fick ett utmärkt tillfälle att fördjupa sig.
— 25 min känns lite väl mycket för varje framförande, att korta ner det med 5 minuter tror jag nog vore mer passande. De extra 5 minuterna kanske man kan avvara till något annat om det nu skulle vara så.
— här lärde jag mig mkt när jag själv skulle prata, och en hel del av att lyssnaVad tyckte du om intervjuerna av aktiva forskare?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   11.1%   1 
 4   33.3%   3 
 5   44.4%   4 
 ?   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.4 
Kommentar
4 har kommenterat frågan
Betyg = 5 (4 kommentarer)
— här lärde jag mig mycket
— Fantastiskt givande, gav en praktiskt erfarenhet att väga mot de mer teoretiska från boken. Man fick en bra praktiskt förståelse av vad de olika föreställningarna innebar.
— Gjorde ingen själv men de var intressanta.
— Missade möjligheten.Vad tyckte du om att skriva diskussionsrapport?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   11.1%   1 
 3   44.4%   4 
 4   33.3%   3 
 5   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.4 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (2 kommentarer)
— var väl inte onödigt men svårt när man hade lite att prata om eftersom alla i gruppen tyckte ganska lika...
— Bra träning i att få sammanfatta en diskussion. Hade varit ännu bättre om man fått mer möjlighet till egna analyser och kunnat återknyta till litteraturen mer.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Det var roligt för man fick tycka, tänka och fundera.Del 2. Lärandemål

I den här delen vill vi att du uppskattar i vilken mån du uppnått de lärandemål som angivits i kursplanen. För varje lärandemål vill vi ha ett graderat svar enligt följande:

1 = Inte alls uppnått målet

3 = Har uppnått målet

5 = Har blivit expert på ämnet

A. Vetenskapshistoria

Studenten kan ge en övergripande beskrivning av vetenskapshistorien exemplifierad av framväxten av en specifik vetenskaplig teori.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   22.2%   2 
 4   44.4%   4 
 5   33.3%   3 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.1 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Ett stort mål, osäker på hur man skulle kunna uppnå det på en kurs.


Betyg = 4 (en kommentar)
— har koll fram till newton, och sedan från sent 1800-tal, men jag har inte någon bra koll på vad som hände däremellan.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Mest från Losee, borde vara kurslitteratur (kraven i kursen är ändå ganska lågt ställda)B. Vetenskapsteori

Studenten kan redogöra för huvuddragen i de vetenskapsteoretiska modeller som framlagts av Popper, Kuhn och Feyerabend.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   22.2%   2 
 4   55.6%   5 
 5   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Det verkar inte som om bilden av Feyerabend var riktigt rättvisande. Men å andra sidan var han kanske inte heller den viktigaste av dem.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Bra beskrivet i ChalmersStudenten kan också redogöra för kritik som framförts mot dessa teorier.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   33.3%   3 
 4   44.4%   4 
 5   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.9 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Bra beskrivet i ChalmersC. Tankeexperiment, fenomenologi och modellbyggande

Studenten kan redogöra hur tankeexperiment och reella experiment kan samverka med med fenomenologi och modellbyggande i framkomsten av vetenskapliga teorier.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   11.1%   1 
 3   55.6%   5 
 4   11.1%   1 
 5   11.1%   1 
 ?   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.2 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (en kommentar)
— Detta hade en väldigt undanskymd del i kursen. Om elever ska kunna detta borde någon föreläsning (förslagsvis den om mätning) fokuseras mer åt detta håll.


Ej svarat (en kommentar)
— Hade gärna sett lite övning, problemlösning, "hands on", på detta område.D. Pseudovetenskap

Studenten kan självständigt diskutera vad som skiljer god och riktig vetenskap från pseudovetenskap och argumentera mot den senare på ett vetenskapligt och för allmänheten begripligt sätt.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   44.4%   4 
 5   55.6%   5 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.6 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Fanns med i allt vi gjorde
— Har i och för sig länge varit en hobby. Men nu kan man lägga till ytterligare en dimension.E. Fusk

Studenten kan diskutera vad som skiljer vetenskapen från charlataneri och rent fusk och kan resonera om hur man som utövare av vetenskap skyddar sig mot dessa avarter.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   11.1%   1 
 4   33.3%   3 
 5   44.4%   4 
 ?   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.4 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Kunde lagts mer tyngdvikt på detta eftersom det är viktigt.


Ej svarat (en kommentar)
— Bra diskuterat både på föreläsning och diskussion, saknar dock bra stöd i litteraturen.F. Tro och vetande

Studenten kan kritiskt diskutera förhållandet mellan tro och vetande, mellan religionens och naturvetenskapens skilda magisterier.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   11.1%   1 
 4   55.6%   5 
 5   33.3%   3 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.2 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (en kommentar)
— diskutera - ja definiera - nej


Betyg = 5 (en kommentar)
— Mycket bra från föreläsningen! Hade dock varit bra med lite referenser i frågan.G. Genusaspekter

Studenten kan diskutera eventuella ”kvinnliga” och ”manliga” sätt att nalkas vetenskapen och om huruvida vetenskapen är könsneutral.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   55.6%   5 
 3   33.3%   3 
 4   0%   0 
 5   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      2.7 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (2 kommentarer)
— Man kan knappast säga att detta har diskuterats i kursen.
— detta kom knappt uppH. Kreativitet

Studenten kan diskutera hur vetenskaplig forskning hör samman med andra skapande aktiviteter som konst, litteratur och musik. Studenten har börjat fundera över vad kreativitet är och hur idéer föds.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   66.7%   6 
 4   11.1%   1 
 5   22.2%   2 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.6 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (2 kommentarer)
— detta var på tappeten man det är ett svårt ämne..
— Den första delen var absolut med i konstföreläsningen med den senare delen är mer tveksam, kanske rikta om konstföreläsningen något?


Betyg = 5 (en kommentar)
— Mitt intresse för konst har ökat markant efter denna kurs.I. Exempel på problem som studenten skall kunna lösa efter genomgången kurs

Utifrån en given vetenskaplig teori kunna studera dess uppkomst och relatera den till vetenskapsteoretiska modeller, samt kunna kritiskt diskutera på vilket sätt denna teori är vetenskaplig.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   22.2%   2 
 4   44.4%   4 
 5   33.3%   3 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.1 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 3 (en kommentar)
— Skulle vara bra med ytterligare lite övning på detta. Uppsatsen var bra, men det hade varit bra med ytterligare lite övning. Det hade t.ex. varit intressant att jämföra vilka slutsatser olika studenter dragit av samma bok, eller se om olika studenter dragit samma eller olika slutsatser om ett par enklare exempel.


Betyg = 5 (en kommentar)
— Känner att jag lärt mig göra detta för mer än bara fysik.Utifrån en given pseudovetenskaplig tes kunna argumentera på ett för allmänheten begripligt sätt hur denna skiljer sig från riktig vetenskap och utifrån detta kritiskt diskutera dess relevans som en beskrivning av verkligheten.
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   22.2%   2 
 4   22.2%   2 
 5   55.6%   5 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.3 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 5 (2 kommentarer)
— Viktigt för alla.
— Absolut! I synnerhet genom föredraget :)Del 3. Dina egna insatser

I den här delen vill vi att du ska uppskatta hur mycket tid du lagt ner på den här kursen. Uppskattningen i procent från: 1 = 0-20% till 5 = 80-100%. (I förekommande fall: 6 = mer än 100%.)

Hur mycket tid har du lagt ner på den här kursen (100% betyder 5 veckor, 40 timmar per vecka).
    %   # 
 1   11.1%   1 
 2   55.6%   5 
 3   22.2%   2 
 4   0%   0 
 5   0%   0 
 6   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      2.6 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 2 (en kommentar)
— Fyra timmar föreläsning och diskussion samt tid för att läsa kursbok, skriva diskussionsrapport, uppsats, presentation är svårt att få till 40 h/vecka.


Betyg = 6 (en kommentar)
— Lågt räknat 70 per veckaHur många föreläsningar gick du på?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   44.4%   4 
 5   55.6%   5 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.6 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— AllaHur många diskussionstimmar gick du på?
    %   # 
 1   0%   0 
 2   0%   0 
 3   0%   0 
 4   55.6%   5 
 5   44.4%   4 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      4.4 
Kommentar
En har kommenterat frågan
Betyg = 5 (en kommentar)
— Alla utom enHur mycket tid ägnade du åt uppsatsen (eller forskarintervjuerna)? (100% = en vecka)
    %   # 
 1   0%   0 
 2   11.1%   1 
 3   33.3%   3 
 4   33.3%   3 
 5   11.1%   1 
 6   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      3.8 
Kommentar
2 har kommenterat frågan
Betyg = 4 (en kommentar)
— typ 3 hela dagar


Betyg = 5 (en kommentar)
— För att läsa, kritiskt granska, skriva, och sedan i slutändan korta ner uppsatsen.Hur mycket ägnade du åt att förbereda ditt föredrag? (100% = en vecka)
    %   # 
 1   22.2%   2 
 2   22.2%   2 
 3   44.4%   4 
 4   0%   0 
 5   0%   0 
 6   11.1%   1 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      2.7 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 1 (en kommentar)
— typ en hel dag


Betyg = 3 (en kommentar)
— Hade gärna ägnat mer tid åt det. Men det krockade med övriga tentor.


Betyg = 6 (en kommentar)
— Använde en vecka, fick nytt ämne, använde en vecka tillHur mycket tid ägnade du åt diskussionsrapporten (100% = 2 dagar)?
    %   # 
 1   33.3%   3 
 2   33.3%   3 
 3   33.3%   3 
 4   0%   0 
 5   0%   0 
 Summa   100%   9 
 Medelvärde      2 
Kommentar
3 har kommenterat frågan
Betyg = 1 (en kommentar)
— typ en timme


Betyg = 2 (en kommentar)
— Skrev den på kanske två timmar.


Betyg = 3 (en kommentar)
— Svårt att se hur man kan lägga 2 dagar på den...Kontaktperson: Leif Lönnblad, leif.lonnblad@thep.lu.se
Senast ändrad: 2012-04-19