Den Vetenskapliga Metoden, MNXA19, 7.5hp

Våren 2019


There is now an English version of this course with code SASF10
 • Introduktionsmöte

  Tisdagen den 22e januari, kl. 13:15 - 15:00, sal Andromeda, Astronomi.
 • Schema (preliminärt)

 • Litteratur

  Alan F. Chalmers
  Vad är vetenskap egentligen? 3e upplagan
  (What is this thing called science? 3rd or 4th edition)
  Nya Doxa, 2003 (Open University Press, 1999)

  Förslag på extralitteratur att läsa.

 • Föreläsningar

  Undervisningen utgörs av en serie föreläsningar som inte direkt är relaterade till kursboken, utan mer är tänkta som inspiration till självstudier. Föreläsningarna ges i sal Andromeda, Astronomihuset, varje torsdag 13-15.
 • Gruppdiskussioner

  Normalt följs varje föreläsning upp dagen efter (fredagar) med gruppdiskussioner i Teorilabbet, teoretisk fysik, 13-15. I varje grupp väljs en diskussionsledare och en rapportör ut för varje föreläsning. Diskussionsledaren ska göra extra noggranna anteckningar på föreläsningen så att gruppdiskussionerna kan ledas på ett meningsfullt sätt. Rapportören ska göra anteckningar under diskussionerna så att en skriftlig rapport om vad som sades och hur diskussionerna fungerade kan lämnas efteråt. Se mer detaljerade instruktioner här.
 • Seminarier

  Kursboken behandlas i en serie studentledda seminarier i början av kursen (se preliminärt Schema).
 • Intervjuer

  Studenterna genomför intervjuer med aktiva forskare om hur de jobbar vetenskapligt, och skriver en rapport om detta. Se mer detaljerade instruktioner här.
 • Uppsatser

  Studenterna väljer var sin bok att läsa och skriver en kort uppsats om denna. Se mer detaljerade instruktioner här.
 • Viktiga inlämningstider

  • Tisdagen den 5e februari, 12:00: Val av bok. till uppsats.
  • Tisdagen den 5a februari, 12:00: Val av intervjuoffer och utkast till frågor.
  • Tisdagen den 12e februari, 12:00: Kommentarer till intervjufrågor.
  • Tisdagen den 26e februari, 12:00: Nästan färdigt utkast till intervjurapport.
  • Måndagen den 4e februari, 12:00: Kritik på intervjurapportutkast.
  • Måndagen den 4e februari, 12:00: Nästan färdigt utkast till uppsats.
  • Fredagen den 8e mars, 12:00: Kritik på uppsatsutkast
  • Fredagen den 8e mars, 12:00: Slutversion av intervjurapport.
  • Torsdagen den 14e mars, 12:00: Slutversion av uppsats.

  OBS: Flera av inlämningsuppgifterna kommer att granskas av era medstudenter, därför är det väldigt viktigt an ni respekterar inlämningstiderna. Om någon av någon anledning inte kan lämna in en uppgift i tid måste hen meddela kursansvarig före utsatt tid, annars kommer det att antas att studenten inte längre följer kursen. En student som inte lämnat in de två första uppgifterna kommer att uppmanas att avregistrera sig från kursen om hen ej ämnar fortsätta följa den.

  Alla inlämningar ska göras via Canvas. Alla studenter bör bekanta sig med det systemet i god tid före den första inlämningstiden.

 • Examination

  För att bli godkänd på kursen krävs att följande obligatoriska moment blir godkända:
  • Seminariepresentation
  • Muntlig kritik av seminariepresentation
  • Ledning av gruppdiskussion
  • Aktivt deltagande i minst sex gruppdiskussioner
  • Inlämnad rapport från gruppdiskussion
  • Inlämnad rapport från intervju
  • Muntlig och skriftlig kritik av intervjurapport
  • Inlämnad uppsats
  • Muntlig och skriftlig kritik av uppsats
 • Kursutvärderingar

 • Kursansvarig

  Leif Lönnblad, Leif.Lonnblad@thep.NOSPAM.lu.se, tfn 046-2227780.


  Last Modified $Date: 2018/09/20 12:00:40 $ by Leif Lönnblad
  webmaster@thep.NOSPAM.lu.se