Den Vetenskapliga Metoden, MNXA19, 7.5hp VT 2018

Preliminärt schemaFöreläsningar

18/1: Galileo Galilei och vetenskapens födelse Leif Lönnblad
25/1: Liv som vetenskap Bengt Olle Bengtsson
1/2: Filosofi i en vetenskapares liv Bengt Olle Bengtsson
8/2: Från slarv till pseudovetenskap och rent fusk Leif Lönnblad
15/2: Vetenskap och konst Leif Lönnblad
22/2: Betydelsen av modeller Per Lundberg
1/3: Vetenskapen och samhället Adam Droppe
8/3: Genus i vetenskapen och genusvetenskap TBA
15/3: Vetenskap och religion Leif Lönnblad


Alla föreläsningar är på torsdagar i Sal Andromeda i Astronomihuset, Sölvegatan 27, 13.15 - 15.00.
Varje föreläsning följs upp dagen efter (fredagar) med gruppdiskussioner i teorilabbet, teoretisk fysik 13.15 - 15.00.

Övriga schemalagda möten

Studentledda seminarier presenteras måndagen den 11e februari 13-17, samt tisdagen den 12e februari 13-17 i teorilabbet, teoretisk fysik.

Intervjurapporterna diskuteras måndagen den 11e mars 13-17, samt tisdagen den 12e mars 13-17 i teorilabbet, teoretisk fysik.

Uppsatserna diskuteras måndagen den 18e mars 13-17 samt tisdagen den 19e mars, 13-17 i teorilabbet, teoretisk fysik.


Last Modified $Date: 2019/01/15 15:42:06 $ by Leif Lönnblad
webmaster@thep.NOSPAM.lu.se