Alla tema

År Termin Tema
2017 VT Lunds Universitetet 350 år - Hurra hurra hurra!
2016 HT Prisad vare vetenskapen! - några axplock ur Nobelprishistorien
2016 VT Den gränslösa vetenskapen
2015 HT Var de’ ljus? Den vetenskapliga resan genom det internationella ljusåret fortsätter
2015 VT Var de’ ljus? En vetenskaplig resa genom det internationella ljusåret
2014 HT I skuggan av krig - vetenskap och kultur och efter skotten i Sarajevo
2014 VT Kunskap på terra firma - nio stadiga föreläsningar om jorden
2013 HT Förstå atomen! - Niels Bohrs atommodell fyller hundra år
2013 VT En frisk fläkt av kunskap - åtta föredrag gripna ur luften
2012 HT Datorernas Darwin: Alan Turing 100 år
2012 VT Till havs, till storms, du djärva jakt på kunskap - föreläsningar om vatten
2011 HT Ge mig en eldens musa, att nå den klaraste himmel av uppfinningsrikedom
2011 VT Nästan all kemi och lite alkemi - det internationella kemiåret 2011
2010 HT Makalösa manicker - om naturens och människans maskiner
2010 VT Nu är det dags igen! – om cykler och svängningar
2009 HT Darwin - Inte bara evolution
2009 VT Det internationella astronomiåret - Fyrahundra år sedan en spionkikare förändrade världen
2008 HT Oj vad jag är rädd för... - Kan vetenskapen ge tröst?
2008 VT "Per scientam ad saltuem aegroti - Att bota den sjuke med hjälp av vetenskap"
2007 HT Det finns ingenting som är så praktiskt som en riktigt bra teori
2007 VT I den oförlikneliga nyttans tjänst – teknik och naturvetenskap i Linnés Sverige
2006 HT Fem sinnen, fem dörrar för synden
2006 VT KRIG OCH FRED
2005 HT Jules Verne och den fantastiska romanen: Teknik- och natur som litteratur
2005 VT Einsteins annus mirabilis, det mirakulösa året 1905
2004 HT I ljuv musik finns sådan konst - musiken, naturvetenskapen och tekniken
2004 VT Varje språk är en ordbok över förbleknade bilder - om språkets makt över tanken
2003 HT Extrema ting - alla ytterligheter röra varannan
2003 VT Tal om läckerheter - aspekter på mat
2002 HT Tinget i sig - om våra vetenskapliga samlingar
2002 VT Ordning, symmetri och mönster
2001 HT Slumpens grymma lek, ödets outgrundliga kastrull - om slump och sannolikhet
2001 VT 2001: en rymdodyssé
2000 HT I många former trivs det sköna - liv i alla former
2000 VT I många former trivs det sköna - design i teknik och natur
1999 HT Transport och kommunikation
1999 VT Fusk och förfalskning i vetenskapen
1998 HT En bild och tusen ord
1998 VT Primus motor och prima motor - energi och dess användning
1997 HT En ljudande malm och en klingande bjällra - ett vetenskapligt hörspel om ljudet
1997 VT Si ljus och lyktors sken - en vetenskaplig färd mot ljuset
1996 HT Denna underliga materia - en beskrivning av naturens byggstenar
1996 VT "Ett rum med utsikt - insikter om rummets natur"
1995 HT "På detta tyidens smala näs" - en vetenskaplig resa genom tiden

VT 2017

Lunds Universitetet 350 år- Hurra hurra hurra!
Med naturvetenskapen som röd tråd genom 350 års lundensisk universitetshistoria Fredrik Tersmeden, Universitetetsarkivet, LU
Från hacka och spade till datorer och satelliter – Naturgeografisk forskning i Arktis 1950-2017 Jonas Åkerman, Naturgeografi, LU
Att uppspåra och beskriva orsakerna till naturtingen – om fysik och fysiker i Lund under 300 år Ulf Litzén, Fysik, LU
Skönheten och odjuret? – MAX IV och ESS i Lunds Universitets nutidshistoria Olof Hallonsten, Företagsekonomi, LU
Sex, evolution och nytta – om en 150-årig lundensisk tradition Bengt Olle Bengtsson, Evolutionär genetik, LU
Seeing is believing. Hur bildmediet ändrat forskning och undervisning vid Lunds Universitet Sven Lidin, Analytisk kemi, LU
Blodet – det röda, det gröna, det giftiga och det goda Leif Bülow, Tillämpad biokemi, LU

HT 2016

Prisad vare vetenskapen! - några axplock ur Nobelprishistorien
Uppfinningar för mänsklighetens nytta – om hur Nobelpriset kom till Anne L´Huillier, Professor Atomfysik, LU
Borlaugs fredspris och den gröna revolutionen Mats Hansson, Molekylär cellbiologi, LU
Att reparera hjärnan – Sveriges ledande roll i utvecklingen av nya behandlingar för Parkinsons sjukdom Tomas Björklund, Molekylär neuromodulering, LU
Astronomiska Nobelpris – i historien och i framtiden Leif Lönnblad, Teoretisk fysik, LU
Insidan från utsidan – från salt till socker, från Röntgen till idag Linda Knutsson, Medicinsk strålningsfysik, LU
Den osannolike Nobelpristagaren – hur filosofen och logikern Bertrand Russell fick Nobelpriset i litteratur Erik J. Olsson, Teoretisk filosofi, LU
Fysiken, kvinnorna och Nobelpriset Cecilia Jarlskog, Matematisk fysik, LTH
Spelteori – från ekonomi till evolution Per Lundberg, Evolutionär ekologi, LU

VT 2016

Den gränslösa vetenskapen
Liv i universum – inte bara spekulationer Peter Linde, Astronom och författare
Stora maskiner för att studera det lilla – ESS blir till Sindra Petersson Årsköld, European Spallation Source
Globala migranter – om flyttfåglar och hur vi studerar dem Cecilia Nilsson, Molekylär cellbiologi, LU
En storögd värld – teleskop för gränslös astronomi Arne Ardeberg, Astronomi, LU
Hela jorden värms upp, men vi påverkar och påverkas olika Markku Rummukainen, Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Det oändligt stora och det oändligt lilla Tomas Persson, Matematik, LU
Den gränslösa människan - vad säger generna Bengt Olle Bengtsson, Biologi, LU
Att rekonstruera urtiden – när konst möter vetenskap Mats Eriksson, Berggrundsgeologi, LU

HT 2015

Var de’ ljus? Den vetenskapliga resan genom det internationella ljusåret fortsätter
Om ljus, öga och syn och varför det blir fel ibland En forskande ögonläkare berättar Berndt Ehinger, Oftamologi
Ljus och människan Thorbjörn Laike, Miljöpsykologi
Kampen om en plats i solen; Hur ljuset göder, formar och skadar växter Allan Rasmusson, Molekylär cellbiologi
Ljuset från Big Bang Leif Lönnblad, Teoretisk fysik
Lasern – det fantastiska ljuset! Johan Mauritsson, Atomfysik
Insekter är lysande visionärer Emily Baird, Funktionell zoologi
Rymdteleskopet Hubble 25 år Sofia Feltzing, Astronomi

VT 2015

Var de’ ljus? En vetenskaplig resa genom det internationella ljusåret
Vad är ljus, egentligen? Gunnar Ohlén, Matematisk fysik
Teleportation och andra märkliga fenomen från kvantvärlden Stefan Kröll, Atomfysik
Ljus på gott och ont – om hur solen kan ge oss energi från solceller men även hudcancer Villy Sundström, Kemisk fysik
Ljus framtid med LED – från historiken, via dagens forskning till framtidens tillämpningar Lars Samuelson, The nanometer structure consortium
Vad är MAX IV? Om dagens acceleratorer och framtidens frielektronlaser Sverker Werin, MAX-IV laboratoriet
Hur ska MAX IV användas? Tillämpningar av synkrotronljus från atomer till nanotrådar och proteiner Anna Sankari, Synkotronljusfysik
Ljuset i kamp mot cancern – om hur strålterapi räddar liv Sofie Ceberg, Medicinsk strålningsfysik

HT 2014

I skuggan av krig - vetenskap och kultur och efter skotten i Sarajevo
Faust i första världskriget: Fritz Haber, gaskrigets fader och omstridd nobelpristagare Ulf Zander, historia
Kriget i litteraturen - kända och okända soldater från Homeros till Leonard Cohen Torsten Rönnerstrand, Litteraturvetenskap
Krigets salt: Salpeterkokandets politik under 1700-talet Thomas Kaiserfeld, Idé- och lärdomshistoria
Krigen och epidemierna - medicinska katastofer och framsteg i konflikternas fotspår Fredrik Månsson, Infektionsläkare
Amatörer pratar taktik men professionella studerar logistik - den militära logistikens utveckling Thomas Ekström, Teknisk logistik
Krig i den digitala världen — informationsteknologin som den nya fronten Thore Husfeldt, Institutionen för datavetenskap

VT 2014

Kunskap på terra firma - nio stadiga föreläsningar om jorden
Jordens värme och jordvärme Gunnar Ohlén, Matematisk fysik
Att bygga jordar - från rymdstoft till planeter Katrin Ros, Astronomi
Kontitenter på drift - hur funkar det? Ulf Söderlund, Geologi
Kartor igår, idag och imorgon – en exposé om behov och teknisk utveckling Lars Harrie, Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Hittar ni nå’t? Jord som arkeologiskt arkiv, minne och media Bengt Söderberg, Arkeologi
Fossil berättar om livets uppkomst – från begynnelsen till första steget på land Per Ahlberg, Geologi
Jordens geologiska rikedomar – på gott och ont i människans tjänst Leif Johansson, Geologi
Landet blev till, och sedan kom vi – hur inlandsisen format landskapet och hur människan utnyttjat det Helena Alexanderson, Geologi
Jord – funderingar kring grunden för vår tillvaro Håkan Wallander, biologi

HT 2013

Förstå atomen! - Niels Bohrs atommodell fyller hundra år.
Nanoteknik – Att slöjda med atomer Maria Messing , Synktotronljusfysik
Atomlärans utveckling från antiken till våra dagar Bengt E Y Svensson, Teoretisk fysik
I begynnelsen var det bara väte och helium – vad hände? Karl Wahlberg Jansson, Astronomi
Atomer, elektroner och världens kortaste laserpulser Johan Mauritsson, Atomfysik
Gaser, kaos och sånt Tomas Persson, Matematik
Bohr och bomben Gunnar Ohlén, Matematisk fysik
Moderna molekyler – från Bohrs atommodell till molekylär elektronik Petter Persson, Teoretisk kemi

VT 2013

En frisk fläkt av kunskap - åtta föredrag gripna ur luften
Tomrummets ethos och forskningens praktiker i 1600-talets barocka vetenskap Thomas Kaiserfeld, Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Vad är det i luften som surrar...? Feromoner! Christer Löfstedt, Funktionell zoologi
"Luften är fri!" - om partiklar du får på köpet när du andas Christina Isaksson, Ergonomi och aerosolteknologi
Att bäras av luften: Mekanismerna bakom hur djur flyger Christoffer Johansson, Evolutionär ekologi
Luften och atmosfärerna på andra planeter Dainis Dravins, Astronomi
Ozonhålets historia - en kemisk saga med lyckligt slut Elna Heimdal Nilsson, atmosfärskemi
Finns det musik överallt? Ljud i luft och i vakuum Gösta Gustafson, Teoretisk fysik
Klimatförändringar - hur extraordinär är vår tid? Markku Rummukainen, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

HT 2012

Datorernas Darwin: Alan Turing 100 år
Den svenska datorn – nedslag i teknikhistorien Sten Henriksson, Datavetenskap
Filterbubblan: hur Facebook och Google anpassar verkligheten Thore Husfedlt, Datavetenskap
Att spela smart: Om mänsklig intelligens, artificiell intelligens och datorspel Julian Togelius, Köpenhamns universitet
Krypto eller hur man skyddar sig med matematik Maria van Zijl, Business Security Sweden
Räkna med atomer – om kvantdatorer och andra sätt att låta atomer hantera information Bengt EY Svensson, Teoretisk fysik
Hur små kan datorer bli? Heiner Linke, Fasta tillståndets fysik
Biologen Alan Turing och hans revolutionerande förklaring av liv Henrik Jönsson, Beräkningsbiologi och biologisk fysik
Internet – till nytta eller nöje? Maria Kihl, Elektro- och informationsteknik
Livsödet Alan Turing: HBTQ-aspekter på forskarvärlden och/eller dataspelsvärlden Irene Pelayo, Institutionen för kulturvetenskaper/Centrum för genusvetenskap
Turing och hans tid Gustav Holmberg, Forskningspolitiska institutet

VT 2012

Till havs, till storms, du djärva jakt på kunskap - föreläsningar om vatten
Hjälp! Havet stiger! - om inverkan av klimatförändringar på våra kustområden Hans Hanson, Teknisk vattenrsurslära
Från snöbollar till planeter - hur is bildar planeter och hur vatten gör dem beboeliga Anders Johansen, Astronomi
I de lugnaste vatten - hur rovfiskar påverkar livet i våra sjöar Christer Brönmark, Akvatisk Ekologi
Vatten som lösningsmedel - från bryggkaffe till löksoppa Charlotta Turner, Organisk kemi
Att elva i vatten på torra land - om vattnets betydelse för cellers och proteiners funktion Anders Irbäck, Teoretisk fysik
Torra fakta - vatten som begränsande resurs för civilisationer Kenneth Persson, Teknisk vattenresurslära
Konsten att se vattnets färger - om uppkomsten av våra ögon Ronald Kröger, Funktionell Zoologi
Hydrofob eller hydrofil - gär det att lösa olösliga ämnen i vatten? Johan Wennerberg, Dupont i Malmö
Segel på horisonten - arkeologin kartlägger seglens intåg i Skandinavien Ulla Isabel ZagalMach, Arkeologi och antikens historia

HT 2011

Ge mig en eldens musa, att nå den klaraste himmel av uppfinningsrikedom
Eld - en tjänst eller otjänst i naturen Bengt Nihlgård, Biologi
Teknik och tradition. Kremering och kremationer i förhistorisk tid Elisabeth Iregren, Arkeologi
Eld sett genom kemistens ögon (oxidation, förbränning, värme och färger) Jan-Olle Malm, Polymer- och materialkemi
Stjärnor och supernovor - de största brasorna av alla Daniel Adén, Astronomi

VT 2011

Nästan all kemi och lite alkemi - det internationella kemiåret 2011
Jacob Berzelius som människa och forskare Jan Trofast, Astra Zeneca
Hållbar kemi - från avfall till nya produkter Charlotta Turner, Organisk kemi
Fotosyntes och växter i männsikans tjänst Per-Åke Albertsson, Biokemi
Nya utmaningar för läkemedelsutveckling Marie Wahlgren, Livsmedelsteknologi
Socker, salt och gröna blad - två vita belöningsmolekyler och en grön Charlotte Erlansson-Elbertsson, Medicinsk- och fysiologisk kemi
Vad innebär alkemi? - mysticism och verklighet Lennart Jönsson, Organisk kemi
Ond kemi - om kemi i krig och kriminalitet Ulf Ellervik, Organisk kemi

HT 2010

Makalösa manicker - om naturens och människans maskiner
Männsikans maskiner i teknikhistoriskt perspektiv Skotte Mårtensson, Elektro- och informationsteknik
Nya nanomaskiner - att konstruera med molekyler Heiner Linke, Fasta tillståndets fysik
Alan Turing: människan som maskin Thore Husfeldt, Datavetenskap
Bland världens minsta motorer - nanopumpar i cellernas energitrafik Allan Rasmusson, Biologi
Stora maskiner i Lund - ESS och MaxIV Stacey Sörensen, Synkrotronljusfysik
Organismen som maskin Bent Olle Bengtsson, Biologi
Bysmeden och vetenskapen - hur termodynamiken steg fram ur ångans dimridå Gunnar Ohlén, Matematisk fysik
Hur lika är datorer och hjärnor? - hjärnan som modell för lärande maskiner Mattias Ohlsson, Teoretisk fysik
Utformningen av mobila manicker - en titt in i framtiden Charlotte Magnusson, Rehabiliteringsteknik

VT 2010

Nu är det dags igen! – om cykler och svängningar
Apolloniska cirklar och Laguerre-cykler - klassisk och analytisk geometri i skön förening Per-Anders Ivert, Matematik
Fysikens tid och människornas Bodil Jönsson, Certec
Solcykler och epicykler, och vådan av att glömma bort en solförmörkelse Ingemar Lundström, Astronomi
Vad är klockan? Om det astronomiska uret i Lunds domkyrka Lone Mogensen, författare
Kalendrar – cykler i öst och väst Lars Gislén, Teoretisk fysik
När cykler blir orytmiska - om kaotiska svängningar Gunnar Ohlén, Matematisk fysik
Cellers circadianska cykler - om dygnsrytm i djur och växter Carl Troein, Teoretisk fysik
Superkontinentcykler – världens längsta? Ulf Söderlund, Geologi
Varför man aldrig ska säga aldrig igen – om modets svängningar Helle Robertson Forslund, modedesigner Robert& Blad
Långa och korta cykler förr och nu Lennart Schön, Ekonomisk historia
Resor i tid och rum - om algblomningar och algernas livscykler Karin Rengefors, Limnologi

HT 2009

Darwin - Inte bara evolution
Fallet Darwin: vem skrev ”Om arternas uppkomst”? Bengt Olle Bengtsson, Cell- och organismbiologi
Darwin och bildandet av korallreven Sven Stridsberg, Geologi
Husdjur, grödor och arvsmekanismen – de starkaste och svagaste länkarna i teorin? Torbjörn Säll, Cell- och organismbiologi
Den unga apan – barn, djur och jämförelser Tomas Persson, Kognitionsvetenskap
Livets träd och sociala nät – grafer, algoritmer och evolution från biologi till Google Thore Husfeldt, Datavetenskap och ITU Köpenhamn
Lilleputtar och jättespindlar? – fysikaliska begränsningar på levande varelser Patrik Edén
Darwins resa med Beagle och några andra världsomseglingar Eric Hallberg, Cell- och organismbiologi
Darwin och arternas uppkomst i nytt ljus Erik Svensson, Zooekologi
Konsten att röra på sig när man sitter fast – om Darwins forskning på växter Henrik Jönsson, Teoretisk fysik
Växternas sexliv – Darwin lyfter på täcket Stefan Andersson, Växtekologi

VT 2009

Det internationella astronomiåret - Fyrahundra år sedan en spionkikare förändrade världen
Och ändock rör hon sig - Galileo som naturvetenskpens portalfigur Bengt EY Svensson, Teoretisk fysik
Astronomi och musik - "Jorden hallå, hallå, hallå" Gunnar Jansson, Sonorum
Little bang - Om att studera den stora smällen i laboratoriet Leif Lönnblad, Teoretisk fysik
Färgsprakande galaxer - en guidad tur ut i universum Sofia Feltzing, Astronomi
Det våldsamma universum - Om supernovor, svarta hål och galaxkollisioner Daniel Malmberg och Daniel Aldén, Astronomi
Astrobiologi - Finns det liv därute? Dainis Dravins, Astronomi
Större teleskop - större astronomi - Om teleskop för synligt ljus, galaxer, stjärnor och planetsystem Arne Ardeberg, Astronomi
Sa det "Bang" när universum föddes? - Om kosmologi och universums struktur Cecilia Jarlskog, Matematisk fysik
En solforskares bidrag i klimatdebatten Henrik Lundstedt, Institutet för rymdfysik
Finns det liv i rymden? Om astrobiologins vetenskapshistoria Gustav Holmberg, Forskningspolitiska institutet

HT 2008

Oj vad jag är rädd för... - Kan vetenskapen ge tröst?
Hot eller hype? - Om influensa och andra djurspridda sjukdomar som kan leda till Pandemier Dennis Hasselquist, Zooekologi
Inga gener i maten tack! - Om fördelar och faror med genmodifierad mat Bengt Olle Bengtsson, Cell- och organismbiologi
När katastrofen knackar på: historiska perspektiv - Om vårt förhållande till katastrofer Gunnar Broberg, Idé- och lärdomshistoria
Strålande tider! Härliga tider? - Om farlig och ofarlig strålning Gunnar Ohlén, Matematisk fysik
Rädd att flyga? - Om faran med att gå till bussen och andra risker i trafiken Christer Hydén, Trafikteknik
Kan man beräkna risk? - Om riskanalyser och riskhantering Kurt Petersen, Brandteknik och Riskhantering
Varför denna klimatpanik? - Om klimat- och havsnivåförändringar: människans ständiga följeslagare Svante Björk, Kvartärgeologi

VT 2008

"Per scientam ad saltuem aegroti - Att bota den sjuke med hjälp av vetenskap"
Laserljus i medicinens tjänst Stefan Andersson- Engels, Atomfysik
Från människa till cyborg - Kan vi koppla hjärnan direkt till datorn? Martin Kanje, Cell- och organismbiologi
Utifrån och inifrån - att bota cancer med strålning Inger-Lena Lamm, Medicinsk strålningsfysik
Medicinsk strålningsfysik med fokus på diagnostikmetoder för hjärt/kärlsjukdomar Michael Ljungberg, Medicinsk strålningsfysik
Stamcellens tre roller: skapare, upprätthållare och upprorsmakare Carsten Peterson, Teoretisk Fysik
Livets origami - om felveckning av proteiner vid sjukdomar som Alzheimers Anders Irbäck, Teoretisk Fysik
Varför blir jag så glad när jag äter? - om hunger, mättnad och belöning Charlotte Erlandson Albertsson, Experimentell medicinsk vetenskap
Den levande linsen - varför och hur ögonlinsens celler har ett liv efter "döden" Ronald Kröger, Cell- och organismbiologi

HT 2007

Det finns ingenting som är så praktiskt som en riktigt bra teori
Historiens nyttigaste munk - om Mendelismens betydelse inom jordbruk och medicin Bengt Olle Bengtsson, Institutionen för cell- och organismbiologi LU
Kaos i naturvetenskapen - determinism med förhinder Gunnar Ohlén, matematisk fysik LTH
Informationsteori Ulf Körner, Elektro- och informationsteknik LTH
Newtons kalkyl - rörelsens och förändringens matematik Gerd Brandell, Matematikcentrum
Kvantmekanik i vardagslivet Gösta Gustafson, Teoretisk högenergifysik LU

VT 2007

I den oförlikneliga nyttans tjänst – teknik och naturvetenskap i Linnés Sverige
Att mäta den nordligaste grad som det sannolikt är givet människor att mäta" - om Anders Celsius och jordens form" Hans-Uno Bengtsson, Teoretisk fysik, LU
Är vi ensamma? Andra planetsystem - livsbetingelser enligt Linné Arne Ardeberg, astronomi, LU
Knutar, lås och slussar - om Christoffer Polhem, den svenska mekanikens fader Anders J Johansson
Barnsjukdomar och smittkoppsympning- om Nils Rosén von Rosenstein Bengt Lindskog
Differentialkalkyl och akromatiska linser - om Samuel Klingenstierna Bo Söderberg, Teoretisk fysik, LU
Tilläggning till "Om Möjeligheten att förekomma Åskans skadeliga verkningar" - om Torbern Bergman och elektricitetens natur Lars Gunnar Olsson, Elektrovetenskap, LTH
Icke köpman, utan en visare och förnuftigare man - Mårten Triewald, den förste newtonianen Hans-Uno Bengtsson, Teoretisk fysik, LU
Felslagen flärd - Lidbecks plantager i Lund Lennart Engstrand, Botan

HT 2006

Fem sinnen, fem dörrar för synden
Smaken Bo Furugren, Institutionen för livsmedelsteknik, YTH
Från glasögon till hjärnimplantat: om att förstärka våra sinnen Anders J Johansson, Institutionen för elektrovetenskap, LTH
Synen: ögats utveckling Dan-E Nilsson, Institutionen för cell- och organismbiologi, LU
Hörseln Nils-Gunnar Toremalm, Universitetssjukhuset MAS
Lukten Olof Jarlman, Nasologie doktor
Konturer, kontraster och konstigheter - från Song-dynastins porslin till fotokopiatorn Hans-Uno Bengtsson, Institutionen för teoretisk fysik
Känseln Birgitta Rosén, avdelningen för handkirurgi, UMAS

VT 2006

KRIG OCH FRED
Krig i naturen? Samspel, konflikter och evolution Erik Svensson, Ekologiska institutionen LU
Bletchley Park, Alan Turin och de första datorerna Hans-Uno Bengtsson, Institutionen för teoretisk fysik LU
Världarnas krig - science fiction John-Henri Holmberg, Science fiction-kännare
Nu är jag döden vorden, världars förgörare - om forskarna och atombomben Bengt EY Svensson, Institutionen för teoretisk fysik LU
Nyttan av allmän värnplikt Mats Hellstenius, Historiker
Välljud ur stridslarmet: Messiaen, Quator pour la Fin du Temps, Sjostakovitj, Leningradsymfonin, Poulenc, Figure humaine, Vaugn Williams, symfonierna 3-6 Gunnar Jansson, MSO
Det virtuella kriget - spelteori Bo Söderberg, Institutionen för teoretisk fysik LU
Radar och mikrovågsugnar Anders Johansson, Institutionen för elektrovetenskap, LTH

HT 2005

Jules Verne och den fantastiska romanen: Teknik- och natur som litteratur
Jules Verne och den fantastiska romanen John-Henri Holmberg,
Från jorden till månen - jordar, månar och planeter Arne Ardeberg, Astronomi, LU
Den envise Keraban. Svarta havet runt på 45 dagar - om evolutionen som resa Bengt Olle Bengtsson, genetik, LU
Luften och världens herre - om ingenjör Robur och flygning enligt principen tyngre än luft Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU
Jorden runt på åttio dagar - om färdemedel Gunnar Ohlén, matematisk fysik, LTH
Till jordens medelpunkt - om jordens inre och planetsystemets uppkomst och utveckling Gösta Gustafson, teoretisk fysik, LU
En världsomsegling under havet Per Carlsson, Marinbiologi, Campus Helsingborg
Barbicane & Co och andra exempel på vikten av att ha fel inom fiktion och vetenskap Leif Lönnblad, Teoretisk fysik, LU
Jules Verne och musiken Gunnar Jansson, MSO

VT 2005

Einsteins annus mirabilis, det mirakulösa året 1905
Albert Einstein - människan, forskaren, ikonen Bengt E Y Svensson, Institutionen för teoretisk fysik, LU
Den tärningskastande guden: Einstein, Bohr och kvantmekaniken Gunnar Ohlén, Avdelningen för matematisk fysik, LTH
Blått blir rött och långt blir kort - om Einsteins speciella relativitetsteori Bo Söderberg, Institutionen för teoretisk fysik, LU
Mitt livs lyckligaste tanke - Einsteins allmänna relativitetsteori och samspelet mellan materia, rum och tid Bengt E Y Svensson, Institutionen för teoretisk fysik, LU
En lyckad pollinering - Einstein och den brownska rörelsen Hans-Uno Bengtsson, Institutionen för teoretisk fysik, LU
När Plancks konstant kom tillbaka - Einstein och den fotoelektriska effekten Hans-Uno Bengtsson, Institutionen för teoretisk fysik, LU
Einsteins värld: Europa och USA 1879-1955 Lennart Schön, Ekonomisk-historiska institutionen, LU
Patentingenjören Einstein Anders Johansson, Institutionen för elektroteknik, LTH

HT 2004

I ljuv musik finns sådan konst - musiken, naturvetenskapen och tekniken
Musik per elektronik: theremin, ondes Martenot och Moog Gunnar Jansson, MSO
20:e århundradet: en musikalisk explosion Sixten Nordström, Musikhögskolan, LU
Från luta till lutande plan - Galileo Galilei och den moderna naturvetenskapen Hans-Uno Bengtsson, Institutionen för teoretisk fysik, LU
Musiken i forntiden - om att rekonstruera det förflutnas ljud Cajsa S. Lundh, Musik i Syd
Musiken i språket - om prosodi och satsmelodi och musikaliska accenter Gösta Bruce, Institutionen för Lingvistik, LU
Musik på burk - från vaxrulle till iPod Anders Johansson, Institutionen för elektrovetenskap, LTH
Sfärernas harmoni - Johannes Kepler och den moderna världsbilden Hans-Uno Bengtsson, Institutionen för teoretisk fysik, LU
Supersträngar - en musikalisk teori för allting? Hans-Uno Bengtsson, Institutionen för teoretisk fysik, LU

VT 2004

Varje språk är en ordbok över förbleknade bilder - om språkets makt över tanken
Datorernas språk Sten Henriksson, Institutionen för datavetenskap, LU
Kemins språk - vad en kemisk formel säger Lennart Jönsson, Kemicentrum, LU
Chiffer, koder och krypton - om de hemliga språken Patrik Ekdahl, Institutionen för informationsteknologi, LTH
Modeller för språkutbredning och språkutveckling Harald Sverdrup, kemiteknik, LU
Tonernas språk? Tore Eriksson, MSO
Hieroglyfernas gåta och andra exempel på språkrekonstruktioner Gerd Carling, Institutionen för lingvistik, LU
Naturens stora bok är skriven med matematikens tecken - om konsten att ingjuta liv i fysikens ekvationer Hans-Uno Bengtsson, Institutionen för teoretisk fysik, LU
Latin - vetenskapernas språk Hans-Uno Bengtsson, Institutionen för teoretisk fysik, LU
Språkens logik - om språkens uppbyggnad Crister Platzack, Institutionen för nordiska språk, LU
Teckenspråk Kajsa Mattson
Talen - matematikens språk Gert Almkvist, Matematikcentrum, LU

HT 2003

Extrema ting - alla ytterligheter röra varannan
Hissen till himlen - extrema material Niels Saabye Ottosen, Institutionen för maskinteknologi, LU
Nanoteknik Lars Montelius, Fasta tillståndets fysik, LTH
Nyttan av svarta hål Hans-Uno Bengtsson, Institutionen för teoretisk fysik, LU
Extrema tongångar - radikala tonsättare och radikal musik Gunnar Jansson, Malmö symfoniorkester
Kallare än Nifelhem - märkliga fenomen vid extrema temperaturer, aktuellt med årets Nobelpris i fysik Gösta Gustafson, Institutionen för teoretisk fysik, LU
Extremism i Universum - Tätheter, Avstånd, Tider Arne Ardeberg, Institutionen för astronomi

VT 2003

Tal om läckerheter - aspekter på mat
Man är vad man äter - om matens betydelse inom religionerna Jesper Svartvik, Teologiska inst, LU
Världens äckligaste mat. Varför älskas tusenåriga ägg, möglig ost och fermenterad fisk? Lisa Förare Winbladh, frilansande journalist för bl.a. Gourmet, Dagens Nygeter och Allt om Mat
Ögongodis eller Konst för Läckergommar Maud Färnström, Konstvetenskapliga inst, LU
Hur man slaktar en helig ko… varför blir det inte som man tänkt sig? Jan Boris-Möller, matlagningsingenjör
Ärtsoppa, lutfisk och påskägg - medeltida mat på våra bord Jan-Öjvind Swahn, Etnologiska inst, LU
Frukter från främmande länder Lennart Engstrand, Botaniska trädgården, LU
Nyttan av äppelpaj - om kokkonstens betydelse för fysiken Hans-Uno Bengtsson, Inst för teoretisk fysik, LU
Tekniken i köket - fungerer, fungerer ikke Urban Girhammar, KY-Läke- och livsmedelsteknik, FU
Genväg till bättre fruktträdsstammar Margareta Welander, Inst för växtvetenskap, SLU/Alnarp
Hovmästarn! Kan jag få ett plåster? Såsen har skurit sig. Bo Furugren, Charlott Håkansson LTH-ingenjörshögskolan, YTH-livsmedel

HT 2002

Tinget i sig - om våra vetenskapliga samlingar
Minne, museum, mötesplats bland masker, mumier och mötesprotokoll - en bouppteckning i studentandens sterbhus, Akademiska Föreningens arkiv och studentmuseum Per Ola Olsson, Carl Adolph Agardhgymnasiet, tidigare arkivarie på AF
Naturvetenskapliga samlingar - våra barnbarns resurs eller ett nödvändigt ont? Lars Lundqvist, Zoologiska museet, LU
Den visuella och taktila antiken Eva Rystedt, Antikmuseet, LU
Avslöjande hemligheter bland växterna Lennart Engstrand, Botaniska trädgården, LU
Skissernas Museum - Konstens Ideon Jan Torsten Ahlstrand, Skissernas museum, LU
Bakom föremålen finns människan - om människosyn och folkbildning med utgångspunkt i samlingen från specialsjukhuset Vipeholm Pia Michelsen, Medicinhistoriska museet/Stiftelsen Medicinshistoriska Muséerna i Lund och Helsingborg
10 miljoner titlar eller 100 000 hyllmeter - böcker som verk och föremål Björn Dal, Universitetsbiblioteket, LU
De magdeburgska halvkloten, Mårten Triewalds apparater och professor Hills maskin för lösande av tredjegradsekvationer - om apparatsamlingen på Fysikum i Lund Hans-Uno Bengtsson, Teoretisk fysik, LU

VT 2002

Ordning, symmetri och mönster
Penrose-tiling och andra matematiska mönster Bo Söderberg, Inst för teoretisk fysik, LU
Det periodiska systemet - hur Mendelejevs ordnade kemin Claes Stålhandske, Inst för oorganisk kemi, LTH
Den himmelska ordningen Bo Johnson, Teologiska inst, LU
Varför fungerar inte evighetsmaskinen, och varför kollapsar inte jorden av tyngdkraften - om fundamentala symmetrier i naturlagarna Gösta Gustafson, Inst för teoretisk fysik, LU
Pappersvikning, Pascal och primulor - om oväntade mönster i konst, matematik och natur Hans-Uno Bengtsson, Inst för teoretisk fysik, LU
System och symmetri i naturen Lennart Engstrand, Botaniska trädgården, LU
Visans väv - litterära mönster och musikalisk parodi, Charlotte Ulmert, Litteraturvetenskapliga inst, LU
Kristaller Lars Gislén, Inst för teoretisk fysik, LU
Sökandet efter den rena konsten Hugo Palmsköld, Sek. för humaniora, Högskolan i Halmstad
Hur leoparden fick sina fläckar och andra exempel på självorganisation Hans-Uno Bengtsson, Inst för teoretisk fysik, LU

HT 2001

Slumpens grymma lek, ödets outgrundliga kastrull - om slump och sannolikhet
Pascals vad och Buffons nålar - sannolikhetslärans historia Hans-Uno Bengtsson, Inst för teoretisk fysik, LU
Sannolikhetslärans paradoxer Georg Lindgren, Inst för matematisk statistik, LU
Det statistiska begreppen och deras användning: medicinsk statistik Carl Johan Lamm, Astra Zeneca
Iakttagelser rörande dödslängderna och de respektive förekomsterna av olika orsakerna till att glasrutor spräcks - statistikens historia Hans-Uno Bengtsson, Inst för teoretisk fysik, LU
Kaos är granne med slump Bo Söderberg, Inst för teoretisk fysik, LU
Människans molekylära evolution Ulfur Arnason, Inst för genetik, LU
Kvantmekanik, slump och dekoherens Gunnar Ohlén, Inst för matematisk fysik, LTH
Från pollen i vatten till vokaler i ord - Brownsk rörelse, Wienerprocesser och Markovkedjor Hans-Uno Bengtsson, Inst för teoretisk fysik, LU
Slumpmusik? Gunnar Jansson, Malmö symfoniorkester

VT 2001

2001: en rymdodyssé
Planeter runt andra stjärnor än solen Birgitta Nordström, Inst för astronomi, LU
Sfärernas harmoni - rymdmusik och musik i rymden Gunnar Jansson, Malmö symfoniorkester
Om motjordar, Vulkan och planeten George - historik över solsystemets utforskande Hans-Uno Bengtsson, Inst för teoretisk fysik, LU
Kanalerna på Mars och sökandet efter utomjordiskt liv Hans-Uno Bengtsson, Inst för teoretisk fysik, LU
2001, 3001, and Beyond: Exploring the Universe with Arthur C Clarke and contemporary Science Fiction Richard McKinney, Avd för humanekologi, LU
"…där plaskar svanen i eterns hav" - nya rön om världsrymdens struktur, "etern" och universums utveckling Gösta Gustafson, Inst för teoretisk fysik, LU
Klotformiga stjärnhopar berättar om Vintergatans ursprung - nya rön från Hubbleteleskopet och de senaste jordbaserade observationerna Sofia Feltzing, Inst för astronomi, LU
Stars Design 2000 Maria Nyström, Inst för arkitektur

HT 2000

I många former trivs det sköna - liv i alla former
Liv: Ett självorganiserat komplext system Hans-Uno Bengtsson, institutionen för teoretisk fysik, LU
Modeller för evolution Bo Söderberg, institutionen för teoretisk fysik, LU
Den levande litteraturen Anders Mortensen, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lund universitet
Nästan levande: om robotar Anders Robertsson, Institutionen för Reglerteknik, LTH
Barnmorska i livets tjänst Elizabeth Crang-Svalenius, Inst för omvårdnad, LU
Livet efter detta: Paradis- och helvetesmyter i olika religioner Christina Runquist, Teologiska inst, LU
Fågellika dinosaurier och jättelika havsormar - om evolution Johan Lindgren, Geologiska inst, LU
Livet sådant det kunde gestalta sig - utopier och samhällsvisioner: Från Mars till Malmö Lars Reuterswärd, Inst för arkitektur, LTH
Vad är liv och hur uppstod det? Lars Hederstedt, Mikrobiologiska inst, LU
Är vi ensamma? Stjärnor, planeter och förutsättningar för liv i universum Arne Ardeberg, Astronomiska inst, LU

VT 2000

I många former trivs det sköna - design i teknik och natur
Fyrkantiga ägg, fyrkantiga höns och fyrkantiga bubblor - naturens design och människans Hans-Uno Bengtsson, Teoretisk fysik, LU
Design på liv och död - evolutionens sätt att arbeta inom djurvärlden Anders Hedenström, Zooekologi, LU
Design av mat Björn Bergenståhl, Livsmedelsteknologi, LTH
Design med människan i centrum Lena Sperling, Institutionen för Design/Industridesign, LTH
Finurliga former och farliga fällor - florans formgivning Lennart Engstrand, Botaniska trädgården, LU
Att designa en teori för allting Hans-Uno Bengtsson, Teoretisk fysik, LU
Läkemedelsdesign Torbjörn Frejd, Organisk kemi, Kemicentrum, LU

HT 1999

Transport och kommunikation
Biggles i luften - fysik för flygare Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU
Järnvägen - historisk bakgrund och betydelse Lennart Améen, Kulturgeografi, LU
Från nervimpuls till satellitsignal - språklig kommunikation Åke Viberg, Lingvistik, LU
Sjöfart - ett miljöriktigt transportalternativ Jan Horck, Sjökapten, World Maritime University
Vägen - en konstruktion i tiden? Monica Berntman, Teknik och samhälle, LTH
Från evolution till teknolution - människa-teknik-samhälle som visuell kommunikation Peter Broberg, Arkitekt, Landskronagruppen AB
Informationsteknologi Jan Eric Larsson, Informationsteknologi, LTH
Zoologisk transportekologi Anders Hedenström, Zooekologi, LU
Atomer och information Bengt EY Svensson, teoretisk fysik, LU
Hyperrymdvägar, teleportörer och tidmaskiner - möjliga och omöjliga framtida transportmedel Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU

VT 1999

Fusk och förfalskning i vetenskapen
N-strålarnas upptäckt och fall Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU
Falsk eller äkta - analys med accelerator Klas Malmqvist, kärnfysik, LTH
Fusk och fakta om de äldsta människorna i Europa Lars Larsson, arkeologi, LU
Kall och varm fusion Bo Andersson, teoretisk fysik, LU
"Den fräcke och förfalskande Ireland" - om mannen som skrev Shakespeares dramer Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU
Falsk eller äkta konst? Etik i konstvärlden Hugo Palmsköld, konstvetenskap, högskolan i Halmstad
Pengar och fel - ekonomiskt missbruk Rolf Lindroth, bankdirektör, SE-banken
Statistik eller kliniska fakta - vad ska vi tro på inom medicinen? Stig Persson, Kardiologen, Universitetsjukhuset MAS
Lysenko - den ryska genetikens dödgrävare Olle Bosemark, genetiker, fd forskningschef, Hilleshög AB
Fuskare i historien Gunnar Broberg, idé- och lärdomshistoria, LU

HT 1998

En bild och tusen ord
Ett utomordentligt sinne för detaljer - aspekter på forskningen kring Sherlock Holmes Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU
Fornkunskap och fornforskare, fornsaker och fornlämningar Kristina Jennbert, arkeologi, LU
Hjärtats saga Från dikt till verklighet Stig Persson, Hjärtkliniken, universitetetssjukhuset MAS
La Fée Électricité eller elektricitetens många ansikten Lars Olsson, Tillämpad elektronik, LTH
Fniss i salongen, Linné och sexualsystemet Lennart Engstrand, botaniska trädgården, LU
Många tusen toner i en enda romantisk bild Folke Bohlin, Musikvetenskap, LU
Klädeshandlaren, mikroskopet och mikroorganismerna - om våra minste medarbetare Olle Holst, Bioteknik, LTH
Ikonernas konstruktioner, Konstruktionernas ikoner Morten Lund, Danmarks designskole samt LTH
Det stora i det lilla och det lilla i det stora - en geologisk bildbetraktelse i tid rum Per Möller, Geologi, LU
Om en riktigt stor smäll Bo Andersson, teoretisk fysik, LU

VT 1998

Primus motor och prima motor - energi och dess användning
Om nyttan av åderlåtning - upptäckten av lagen om energins bevarande Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU
Om glädjen med ångmaskiner - hur energi förskingras Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU
Behöver vi mer energi - om framtida energisystem Bengt Johansson, miljö- energisystem, LTH
Solen glimmar blank och trind - om solen, vår energikälla Gösta Gustafson, teoretisk fysik, LU
Ångmaskinen och den industriella revolutionen Alf Ölme, Peder Skrivares gymnasium, Varberg
Kosmiska energiknippen - om laserstjärnor och andra energirika objekt i universum Sveneric Johansson, fysik, LU
Livets virvel mellan korta och långa vågor - om biosfärens energiomvandling Lars Olof Björn, växtfysiologi, LU
Universums dynamor - svarta hål, neutronstjärnor och andra kosmiska generatorer Arne Ardeberg, astronomi, LU
Konsten att bygga en pyramid och andra energibetraktelser Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU

HT 1997

En ljudande malm och en klingande bjällra - ett vetenskapligt hörspel om ljudet
Ljud, oljud, välljud och ohörbart ljud - fysikaliska aspekter på ljud Gösta Gustafson, teoretisk fysik, LU
Viskningsgallerier och musikaliska ekon - ljudfenomen i naturen Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU
Med många strängar på lyran - metoder för ljudalstring i olika kulturer och tider Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU
Ljudkonst: tystnader och toner Folke Bohlin, musikvetenskap, LU
I språkljudens landskap - om våra göranden och låtanden och höranden Gösta Bruce, fonetik, LU
Från auskultation till ultraljud - ljudet i medicinens tjänst Stig Persson, kardiologi, Universitetssjukhuset MAS
Från Edison-fonograf till DAT-bandspelare - konsten att reproducera ljud, Lars Olsson, tillämpad elektronik, LTH
Ljud vi minns, samt utrotningshotade Lars Westman, Tidningen Vi
Muller i marken - om vulkanen som hördes på femhundra mils avstånd samt om hur geovetenskapen använder markens ljud Per Gunnar Andreasson, geologi, LU
Lärkans drill och beckasinens surr - om fåglars ljudkommunikation Thomas Alerstam, zooekologi, LU

VT 1997

Si ljus och lyktors sken - en vetenskaplig färd mot ljuset
Vad är ljus? - ljuset som fysikern ser det Gösta Gustafson, teoretsik fysik, LU
Ljuset i medicinens och materialvetenskapens tjänst Ingols Lindau, MaxLab, LU
Ljusfenomen på himlen - halor, regnbågar och hägringar Lars Gislén, teoretisk fysik, LU
Ljuset i konsten Cecilia Nelson, Lunds Konsthall
Till skuggornas lov - en fysikalisk betraktelse över ljus och mörker och kontraster Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU
Från semaforer till optiska fibrer - ljuset i tekniken Gunnar Ohlén, matematisk fysik, LTH
Fotosyntes - hur växterna använder ljuset Lars Olof Björn, fysiologisk botanik, LU
Att se ljuset: om hur människor och djur ser sin omvärld Dan-E Nilsson, zoologi, LU
Att skriva med ljus - fotografen, fotografier och fotograferande Hans Hallstadius
Det kosmiska ljuset Arne Ardeberg, astronomi, LU

HT 1996

Denna underliga materia - en beskrivning av naturens byggstenar
Materiens minsta beståndsdelar Cecilia Jarlskog, matematisk fysik, LTH
Visst finns det något sådant som en gratis lunch eller: var kommer materien ifrån? Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU
Guld och diamanter Lars Gislén, teoretisk fysik, LU
Det är storleken som betyder. Om stora molekyler. Per-Åke Albertsson, biokemi, LU
Konsten att bygga tankar. Om språket och dess byggstenar Ulf Teleman, nordiska språk, LU
Livets byggstenar och dödens - materien i medicinen Per Hansson, klinisk kemi, LU
Växters byggstenar och växter som byggstenar - materien i biologin Lennart Engstrand, botaniska trädgården, LU
Byggstenar som byggstenar - om material, struktur och arkitektur Karl-Gunnar Olsson, byggnadsmekanik, LTH
Bara vanlig gråsten? En inblick i den geologiska materiens rika värld Leif Johansson, geologi, LU
Frånvaron av materia eller: vakuum är en komplicerad soppa Gösta Gustafson, teoretisk fysik, LU

VT 1996

"Ett rum med utsikt - insikter om rummets natur"
Det absoluta rummet - från Newton till Einstein Bengt EY Svensson, teoretisk fysik, LU
Planhushållning - teknik, fysik och liv i två dimensioner Bo Söderberg, teoretisk fysik, LU
Parallella världar - om icke-euklidisk geometri Gert Almkvist, matematicum, LU
Konsten att bygga ett rum - katedralen som hållfasthetsproblem Karl-Gunnar Olsson, byggnadsmekanik, LTH
Fåglar i rum och rymd - om fåglarnas globala resor och orientering Thomas Alerstam, ekologi, LU
Klangrummet - aspekter på rummets akustik Sven Lindblad, konstruktionsteknik, LTH
Konsten att möblera ett rum - från borgerlighetens överdåd till japansk enkelhet Janne Ahling, arkitektur, LTH
Kvinnors utsikt ger insikt om naturvetenskapen Carin Dackman, Kvinnovetenskapligt forum, LU
Vår plats i universum Konsten att orientera sig till lands, till sjöss, till rymds Gösta Gustafson, teoretisk fysik, LU
Det förvrängda rummet: maskhål, spädbarnsuniversa och andra egenheter i kosmos Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik, LU

HT 1995

"På detta tidens smala näs" - en vetenskaplig resa genom tiden
Vad är tid? Från Newtons absoluta tid till Einsteins rumtid och kvantmekanisk suddighet Gösta Gustafson, teoretisk fysik
Cyklisk tid och linjär tid - om olika kulturers tidsuppfattning Gunnar Broberg, idé- och lärdomshistoria
Mikroskopisk och makroskopisk tid: från tidsspegling till tidspil - eller varför flyter tiden framåt? Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik
Om konsten och tekniken att mäta tid Lars Olsson, tillämpad elektronik
Tiden läker ju alla sår, dock den sätter sina spår: Om materialproblem på Frihetsgudinnan, Ölandsbron och kanske till och med Ditt eget hus Per Gunnar Burström, byggnadsmaterial
Om biologiska klockor: från blommande bambu till jetlag Lars Olof Björn, botanik
Musikalisk tid Tore Eriksson, Malmö musik och teater
Arkeologins alla tider - om arkeologisk datering: tidsskalor, C14 och dendrokronologi Kristina Jennbert, arkeologi
Livet och jorden i det långa tidsperspektivet Per Ahlberg, geologi
Att bestämma jordens ålder och tidpunkten för skapelsen - från ärkebiskop Ussher till Edwin Powell Hubble Hans-Uno Bengtsson, teoretisk fysik