Isingmodellen

Isingmodellen är en teori för ferromagnetiska material. Den har fått sitt namn efter dess upphovsman, Ernst Ising* som studerade en en-dimensionell variant av teorin i sin doktorsavhandling 1924. Ferromagnetiska material, som till exempel järn, har speciella magnetiska egenskaper. Bland annat så kan dessa material vara magnetiska av sig själva (spontan magnetisering) vid temperaturer under den så kallade Curie-temperaturen. Nedan finns ett program som kan användas för att studera de magnetiska egenskaperna hos ferromagnetiska material utifrån den två-dimensionella Isingmodellen.

Vill du vet mer om Isingmodellen? Läs här!

Programmet har följande funktioner:

Att tänka på:

Javakommentarer:

* Ernst Ising (1900-1998). Tysk-amerikansk fysiker. Framlade sin doktorsavhandling vid universitetet i Hamburg 1924. Åren 1948-1976 professor i fysik vid Bradley University Peoria (Illinois). Om du vill läsa mer om Ernst Ising finns här en dödsruna publicerade i Physics Today och en kort biografi skriven av S. Kobe i html-format och även som en PostScript-fil.