Lund University Department of Theoretical Physics

Modellering och simulering, FYTA11, 30hp HT 2015

Introduktionsmöte

Denna kurs ges inte längre!/This course has been dicontinued!

Kursupplägg

Kursen består av tre delar som löper parallellt:

Varannan vecka är det en modelleringsövning som introducerar ett problem som bygger på moment som tagits upp i matematikdelen och som ska lösas med datorsimuleringar som utnyttjar delar som gåtts igenom i Javadelen.

Schema

Omtentamen Java: Torsdag 21/1 2015 kl 10.15-14:15, sal Cassiopeia, Astronomihuset.

Tentavisning Java: Torsdag 7/1 2015 kl 13.15, sal HUB.

Obs! Schemaändring v40: Java-föreläsningen är flyttad till onsdag 13-15 i HUB pga krock i schemat.
Obs! Schemaändring v42: Java-föreläsningen är inställd pga stängt universitet.

Litteratur

Kursutvärderingar

Våra kursutvärderingar är webbaserade och obligatoriska.

Här är resultaten av tidigare utvärderingar:

Kursansvarig

tel. 046-222 9072.


Senast ändrad 2016–08–25